Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội: Bài 1 - ThS. Nguyễn Quốc Bình

Bài giảng quản lý dự án lâm nghiệp xã hội: Bài 1 cung cấp cho học viên kiến thức, kỹ năng, thái độ trong công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững thông qua các dự án lâm nghiệp xã hội. Để nắm rõ nội dung chi tiết bài giảng, . | Slide 1 _ _ _ _ Giảng viên phụ trách _ NguyễnQuốc Bình Đại học Nông Lâm Tp. HCM _ _ Slide 2 _ Mụcđích củamônhọc Cung cấp cho học viên kiến thức, kỹ năng, thái độ trong công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững thông qua các dự án lâm nghiệp xã hội. _ Thực hiện các dự án LNXH có những đặc điểm: _ Đáp ứng nhu cầu thực sự của cộng đồng, Tuân thủ các quy định, lâm luật, Thu hút các bên liên quan tham gia dự án, Lập kế hoạch cho dự án phải mang tính thực tế, Giám sát và đánh giá dự án thường xuyên _ 5 April 2011 _ 2 _ _ Slide 3 Cácđặcđiểm củadựán: _ Điểm xuất phát _ Xuất phát từ nhu cầu thực tế để giải quyết các vấn đề cụ thể, Cáchoạt động của dự án phải làm thay đổi tình trạng hiện hữu. Tạo ra một sự thay đổi Sự thay đổi phải theo mục đích và mục tiêu đã đưara. _ Kế hoạch của dự án Mỗi dự án có một kế hoạch riêng; có thời gian bắt đầu và thời gian kết thúcnhất định Quản lý _ Bộ máy quản lý chỉ tồn tại trong thời gian dự án và tập trung cho thực thi dựán Nguồn lực: _ Huy động từnhiều nguồn khác nhau và sử dụng một cách hiệu quả 5 April 2011 3 _ _ Slide 4 _ Khái niệm dự án: _ Dự án là một tập hợp các hoạt động có .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
193    3    1    16-05-2021