Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội: Bài 2 - ThS. Nguyễn Quốc Bình

Bài 2: Thông tin và tiếp cận có tham gia trong chu trình dự án lâm nghiệp xã hội trong bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Thông tin trong các giai đoạn của dự án lâm nghiệp xã hội, những điều cần lưu ý về mặt thông tin trong chu trình dự án lâm nghiệp xã hội, phân tích các nhóm liên quan trong dự án lâm nghiệp xã hội, các cấp độ của sự tham gia trong quản lý dự án lâm nghiệp xã hội,. nội dung chi tiết bài giảng. | Slide 1 _ _ _ _ Nguyễn Quốc Bình Trườ ng ĐH Nông Lâm Tp. HCM _ 4/5/2011 1 _ _ _ Slide 2 Dữ liệu và kiến thức Sự thay đổi liên tục từ dữ liệu đến kiến thức Dữ liệu là tập hợp các quan trắc đư ợ c ghi chép, định lư ợ ng/ định tính Dữ liệu Thông tin _ _ Kiến thứ c là kết quả của sự phân tích , suy diễn các dữ liệu _ Nhận thức _ Kiến thức 4/5/2011 2 _ _ _ Slide 3 Tại sao chúng ta cần thông tin? _ Chúng ta cần để: Đư a ra nhữ ng quyết định đúng đắn; Giải quyết vấn đề; Lập kế hoạch; Biết tại sao một việc gì đó không đư ợ c tiến hành một cách không tốt; hay đượ c tiến hành tốt; Xác minh ý tư ở ng và cảm nhận về m ột tình huống cụ thể. _ _ _ 4/5/2011 Thông tin trong dự án LNXH 3 _ _ Slide 4 _ Thông tin trong các giai đoạn của dự án LNXH Giai đoạn Nhà nghiên cứu Thông tin _ Cộng đồng Lý do cần có Thông tin Lý do cần có Phân tích tình hình Vấn đề CĐ đang gặp phải. Giải thích, tìm nguyên nhân Khó khăn và vấn đề ưu tiên Tham gia vào QT quyết định Lập kế hoạch Nguồn lực/tiềm năng của CĐ. Phương án. phát huy tiềm lực như thế nào Mục tiêu dự án. Sự đóng góp của cộng đồng Dự án đáp ứng mong đợi của CĐ _ Thực thi .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
44    299    2    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.