Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội: Bài 3 - ThS. Nguyễn Quốc Bình

Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội: Bài 3 giới thiệu đến người học lập kế hoạch dự án lâm nghiệp xã hội. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm lập kế hoạch dự án lâm nghiệp xã hội, các bước lập dự án, ma trận lập kế hoạch của dự án, cấu trúc một văn bản dự án,. ! | Slide 1 _ _ Lập kế hoạch dự án Lâm nghiệp Xã hội _ _ Nguyễn Quốc Bình ĐH Nông Lâm Tp. HCM, 2011 _ 5 April 2011 Nguyễn Quốc Bình - ĐHNL HCM 1 _ _ _ Slide 2 Lập kế hoạch dự án LNXH: _ Lập kế hoạch dự án LNXH là quá trình phối hợp giữa cộng đồng/người dân, các tổ chức liên quan để xây dựng, hoàn thiện và quyết định lựa chọn phương án của kế hoạch _ _ _ 5 April 2011 2 _ _ _ Slide 3 Các bước lập dự án có thể bao gồm: Phân tích tình huống, chuẩn bị lập kế hoạch dự án. Hội thảo khung logic: Xác định các nhân tố chính của dự án như mục tiêu, đầu ra, các hoạt động; và các chỉ thị, tiêu chuẩn đánh giá, các giả định, thời gian, nguồn lực, tổ chức thực thi. Phân tích hiệu quả và các tác động của dự án. Phân tích viễn cảnh và các rủi ro. Tài liệu hóa và viết văn kiện dự án. _ _ _ _ 5 April 2011 3 _ _ Slide 4 _ Phân tích tình huống, chuẩn bị lập dự án : _ Những câu hỏi sau cần được trả lời: Dự án tập trung vào mối quan tâm nào, chủ đề nào? Dự án muốn hướng đạt mục tiêu gì? Dự án tập trung ở mức độ nào, về chủ đề (rộng mở/vĩ mô đến cụ thể/vi mô), hoặc về mặt địa lý (địa phương cục bộ hay bao trùm tòan bộ)? Dự án sẽ hoạt động trong môi trường sinh lý học, kỹ thuật, kinh tế xã hội, chính .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
69    67    4    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.