Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội: Bài 4 - ThS. Nguyễn Quốc Bình

Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội: Bài 4 giúp các bạn sinh viên nắm được các phần lý thuyết chung về thẩm định dự án lâm nghiệp xã hội. Nội dung bài giảng trình bày: Mục đích của việc thẩm định dự án lâm nghiệp xã hội, ý nghĩa của thẩm định dự án, những nội dung thẩm định của dự án, phương pháp thẩm định, trình tự thẩm định và các thủ tục thẩm định. | Slide 1 _ 1 Bài 4: _ Thẩm định dự án Lâm nghiệp xã hội _ Nguyễn Quốc Bình, ĐH Nông Lâm Tp. HCM _ _ _ _ Slide 2 Khái niệm thẩm định dự án LNXH 2 Thẩm định dự án chính là việc thẩm tra, xem xét một cách khách quan, khoa học và toàn diện các nội dung của một dự án, nhằm đánh giá tính hợp lý, tính hiệu quả và tính khả thi của dự án. Từ đó có những quyết định phù hợp về đầu tư và cho phép đầu tư _ _ _ _ _ _ _ Slide 3 Mục đích của việc thẩm định dự án LNXH 3 Đánh giá tính hợp lý của dự án xem xét lại toàn bộ các quan điểm, các cách xử lý thông tin, việc xác định mục tiêu, kết quả, các nguồn lực, các kế hoạch. trong văn bản thuyết minh dự án, nhằm xem xét, đánh giá tính hợp lý của những tính toán này của dự án _ _ _ Đánh giá tính hiệu quả của dự án xem xét, so sánh, các chỉ tiêu trong phần phân tích dự án. Những chỉ tiêu này bao gồm: hiệu quả kinh tế, tác động xã hội và tác động môi trường của dự án. Đánh giá tính khả thi của dự án rà soát lại từng nội dung của dự án để xem xét khả năng thực thi của chúng, từ đó có quyết định về đầu tư và phép đầu tư chính xác _ _ _ _ Slide 4 Ý nghĩa của thẩm định dự án 4 Thẩm định dự án giúp làm rõ tư cách pháp nhân của các bên tham gia dự án (chủ đầu tư, tổ chức tiếp nhận). Thẩm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
67    1    1    13-05-2021