Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội: Bài 6 - ThS. Nguyễn Quốc Bình

Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội: Bài 6 sẽ giúp cho người học nắm được những kiến thức giám sát và đánh giá dự án lâm nghiệp xã hội nhằm phục vụ trong quá trình học tập và giảng dạy. Nội dung trong bài giảng trình bày: giám sát và đánh giá có sự tham gia, đặc điểm của giám sát có sự tham gia, ưu điểm của đánh giá có sự tham gia, mối quan hệ giữa giám sát và đánh giá, các bước thiết kế tiến trình giám sát và đánh giá, tiến trình tổ chức đánh giá dự án lâm nghiệp xã hội,. Để nắm vững những nội dung bài này trong môn học Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội, . | Slide 1 _ Bài 6 _ Giám sát và đánh giá dự án Lâm nghiệp xã hội _ _ _ 4/5/2011 1 _ _ Slide 2 _ Khái niệm về giám sát và đánh giá có sự tham gia Giám sát và đánh giá có sự tham gia là một tiến trình có tính hệ thống được thực hiện trong giai đoạn thực thi chương trình/dự án với mục đích cung cấp thông tin cho quá trình: Tư vấn ra quyết định giúp nâng cao hiệu quả cho dự án, Bảo đảm cho việc giải trình cho tất cả các biên liên quan trong dự án, (vấn đề tài chính). Đánh giá, nhận xét vai trò có nhân, tổ chức thực thi dự án _ _ _ _ 4/5/2011 2 _ _ Slide 3 _ Đặc điểm của giám sát có sự tham gia: _ Tính hệ thống Thực hiện trong giai đoạn thực thi dự án _ Nhận xét, đánh giá cá nhân tổ chức liên quan _ - Giám sát tổ chức thực hiện một cách hệ thống, theo trình tự nhất định - Hệ thống được thiết kế để theo dõi công việc, kết quả dự án theo định kỳ - Công cụ đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các bên liên quan. Sự tham gia - Các bên liên quan đều tham gia vào tiến trình giám sát _ và có cơ hội đưa ra tiêu chí giám sát thích hợp 4/5/2011 3 _ _ Slide 4 Ưu điểm của đánh giá có sự tham gia Những người bên trong cộng đồng đưa ra quyết định tốt hơn Những người bên trong cộng đồng phát triển kỹ năng đánh giá Những

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
44    327    1    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.