Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y tế công cộng: Chi phí - hiệu quả của các biện pháp dự phòng sốt xuất huyết Dengue tại tỉnh An Giang

Luận án phân tích chi phí của các biện pháp dự phòng sốt xuất huyết Dengue tại tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2014 và phân tích chi phí - hiệu quả của một số biện pháp dự phòng sốt xuất huyết Dengue tại tỉnh An Giang giai đoạn 2009-2014. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG ------------------------------NGUYỄN ĐỨC KHOA CHI PHÍ - HIỆU QUẢ CỦA CÁC BIỆN PHÁP DỰ PHÒNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI TỈNH AN GIANG TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG MÃ SỐ CHUYÊN NGÀNH: 9720701 Hà Nội, năm 2018 CÔNG TRÌNH NÀY ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG Hướng dẫn khoa học: 1. . PHẠM HUY TUẤN KIỆT 2. . NGUYỄN VĂN BÌNH Phản biện 1: . TRẦN XUÂN BÁCH Phản biện 2: TS. NGUYỄN QUỲNH ANH Phản biện 3: TS. NGUYỄN KHÁNH PHƯƠNG Luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp trường tại Trường Đại học Y tế công cộng vào hồi 9h00 ngày 05 tháng 07 năm 2018. Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện: 1. Thư viện quốc gia 2. Thư viện Trường Đại học Y tế công cộng 3. Viện Thông tin – Thư viện y học Trung ương 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) là bệnh nhiễm vi rút Dengue cấp tính. Bệnh lây truyền từ người sang người qua vật chủ trung gian truyền bệnh là muỗi Aedes. Bệnh có thể gây thành dịch lớn và có tỷ lệ tử vong tương đối cao. An Giang là tỉnh có bệnh SXHD lưu hành nặng. Trong giai đoạn 2000-2010, trung bình mỗi năm An Giang ghi nhận khoảng trường hợp mắc SXHD, trong đó có khoảng 05 trường hợp tử vong. Trong thời gian qua, các biện pháp và mô hình phòng chống sốt xuất huyết Dengue được triển khai tại An Giang đã có những thành công nhất định, tuy nhiên đến nay bệnh dịch SXHD vẫn còn lưu hành phổ biến ở hầu hết các huyện, thị trong địa bàn tỉnh An Giang, số mắc và tử vong vẫn còn ở mức cao. Từ năm 2011, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, cùng với sự hỗ trợ của Chương trình mục tiêu Y tế quốc gia, An Giang đã bổ sung hoạt động mạng lưới cộng tác viên (CTV) và biện pháp phun hoá chất diệt muỗi chủ động vào các biện pháp can thiệp của tỉnh. Để phân tích chi phí cho công tác dự phòng SXHD và phân tích chi phí hiệu quả của các biện pháp can thiệp bổ sung trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu ”Chi phí - hiệu quả của các biện pháp dự phòng sốt xuất huyết Dengue tại .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG