Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y tế công cộng: Thực trạng hệ thống đảm bảo chất lượng tại một số trường y và xây dựng công cụ hỗ trợ đánh giá chương trình đào tạo cử nhân y tế công cộng

Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm mô tả thực trạng hệ thống đảm bảo chất lượng ở một số trường y có đào tạo cử nhân y tế công cộng; xây dựng, thử nghiệm và đánh giá một số công cụ hỗ trợ đánh giá chương trình đào tạo cử nhân y tế công cộng. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG ======== NGUYỄN THỊ NGA THỰC TRẠNG HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG Y VÀ XÂY DỰNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN Y TẾ CÔNG CỘNG Mã số: 2 . Chuyên ngành: Y tế công cộng Mã số: TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG HÀ NỘI - 2017 Công trình được hoàn thành tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG Người hướng dẫn khoa học: 1. . KIM BẢO GIANG 2. . NGUYỄN THANH HÀ Phản biện 1: Nguyễn Văn Hiến Phản biện 2: Lã Ngọc Quang Phản biện 3: TS. Phạm Ngân Giang Luận án đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp tại Trường Đại học Y tế Công Cộng Vào hồi 09 giờ 00 ngày 08 tháng 11 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện: Thư viện Quốc Gia Thư viện trường Đại học Y tế Công Cộng DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1. Hoạt động ĐBCL trong Đào tạo Đại học tại một số trường có Đào tạo Cử nhân Y tế công cộng, Tạp chí Y học thực hành số 3 (998). 2. Kiến thức và kinh nghiệm của cán bộ đơn vị ĐBCL tại một số trường có đào tạo cử nhân YTCC, Tạp chí Y học thực hành số 5 (1009). 3. Tính giá trị và độ tin cậy của một số công cụ thu nhận phản hồi từ giảng viên và sinh viên, Tạp chí Y học thực hành số 2 (1034). 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Đánh giá chương trình đào tạo là một hoạt động quan trọng và thường xuyên trong các trường đại học, là “một quá trình thu thập, phân tích và tổng hợp các dữ liệu nhằm liên tục cải tiến chương trình đào tạo”. Ở nhiều nước trên thế giới, đánh giá chương trình là một phần không thể thiếu trong quá trình kiểm định nhà trường và công nhận chương trình đào tạo. Ở Châu Âu, người ta thường chú trọng đến cơ chế kiể m đinh ̣ chấ t lươ ̣ng cấp chương trình đào tạo, còn công việc đánh giá các cơ sở đào tạo dành cho cơ quan nhà nước, tiêu biểu cho mô hình này là ở Hà Lan. Mạng lưới các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á (AUN) cũng có bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình và bắt đầu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.