Bài toán trọng điểm ôn thi violympic toán 4 cấp tỉnh/thành phố vòng 17 – 18 năm học 2016 - 2017

Bài toán trọng điểm ôn thi violympic toán 4 cấp tỉnh/thành phố vòng 17 – 18 năm học 2016 - 2017 giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng đề thi. | Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam – Hotline: ----------------------***-------------------------- BÀI TOÁN TRỌNG ĐIỂM ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN 4 CẤP TỈNH/ THÀNH PHỐ VÒNG 17 – 18 NĂM HỌC 2016 - 2017 Trích trong bộ tài liệu: “Tuyển tập 228 bài toán lớp 4 ôn thi cấp Tỉnh/Thành phố” Giáo viên hướng dẫn: Cô Trang Liên hệ mua tài liệu: Email: Nguyentrangmath@ Website: (Được phát trực tiếp tại kênh Youtube: ) để nhận được các Video mới nhất từ chúng tôi. Các bậc PH và các em HS kích chuột vào PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI ữs Câu 1: ữs ? Hướng dẫn M i s không có chữ s 0 nên các s được viết từ các chữ s : 1; 2; ; 9 Chữ s hàng nghìn có 9 cách chọn Chữ s tră 9 á ọn Chữ s hàng chục có 9 cách chọn Chữ s đơ vị có 9 cách chọn S s thỏa mãn là: 9 x 9 x 9 x 9 = 6561 (s ) Điền 6561 t ử Câu 2: á t v á ạ 21 tt ỏ v đ á t v 1 t 10 v đ t 7 t? Hướng dẫn 7l á được s ph n t m v i là: 7 x Phân s chỉ 21m v i là: 1 - 1 7 = (t m v i) 10 10 7 3 = (t m v i) 10 10 Liên hệ mua tài liệu Bồi dưỡng Toán Violympic khối 2, 3, 4, 5 trên mạng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
121    8    2    13-05-2021