Bài toán trọng điểm ôn thi violympic toán 4 cấp tỉnh/thành phố vòng 17 – 18 năm học 2016 - 2017

Bài toán trọng điểm ôn thi violympic toán 4 cấp tỉnh/thành phố vòng 17 – 18 năm học 2016 - 2017 giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng đề thi. | Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam – Hotline: ----------------------***-------------------------- BÀI TOÁN TRỌNG ĐIỂM ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN 4 CẤP TỈNH/ THÀNH PHỐ VÒNG 17 – 18 NĂM HỌC 2016 - 2017 Trích trong bộ tài liệu: “Tuyển tập 228 bài toán lớp 4 ôn thi cấp Tỉnh/Thành phố” Giáo viên hướng dẫn: Cô Trang Liên hệ mua tài liệu: Email: Nguyentrangmath@ Website: (Được phát trực tiếp tại kênh Youtube: ) để nhận được các Video mới nhất từ chúng tôi. Các bậc PH và các em HS kích chuột vào PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI ữs Câu 1: ữs ? Hướng dẫn M i s không có chữ s 0 nên các s được viết từ các chữ s : 1; 2; ; 9 Chữ s hàng nghìn có 9 cách chọn Chữ s tră 9 á ọn Chữ s hàng chục có 9 cách chọn Chữ s đơ vị có 9 cách chọn S s thỏa mãn là: 9 x 9 x 9 x 9 = 6561 (s ) Điền 6561 t ử Câu 2: á t v á ạ 21 tt ỏ v đ á t v 1 t 10 v đ t 7 t? Hướng dẫn 7l á được s ph n t m v i là: 7 x Phân s chỉ 21m v i là: 1 - 1 7 = (t m v i) 10 10 7 3 = (t m v i) 10 10 Liên hệ mua tài liệu Bồi dưỡng Toán Violympic khối 2, 3, 4, 5 trên mạng | Cô Trang – Tel: 1 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam – Hotline: ----------------------***-------------------------- T mv đ u dài s mét là: 21 : 3 = 70 (m) 10 Điền: 70 v ết á Câu 3: tự từ 1 đế 15 v ết t t c 1? Hướng dẫn Chữ s 1 tră x t hiện s l n là: (150 – 100) : 1 + 1 = 51 (l n) Chữ s 1 hàng chục xu t hiện s l n là: (119 – 110) : 1 + 1 = 10 (l n) Chữ s 1 đơ vị xu t hiện s l n là: (141 – 101) : 10 + 1 = 5 (l n) Vậy khi viết các s tự nhiên từ 100 đến 150 ph i viết s chữ s 1 là: 51 + 10 + 5 = 66 (s ) Điền 66 Câu 4: v đượ ữs đơ vị ơ ữs ữs đ ụ ? 21 ệ á ữs Hướng dẫn Gọi s c n tìm là: ̅̅̅ (1 > > ≥ ) e đề t : ̅̅̅ = 21 x (a – b) 10 x a + b = 21 x a – 21 x b 11 x a = 22 x b a=2xb Nế = t = ( ạ) =1t = 2; = 2 t = 4; = 3 t 4 thì a = 8, b = 5 thì a = 1 ( ạ ) ớ t ớ Vậy 4 ư .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    19    1    06-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.