Ebook Marketing Nông nghiệp (Tài liệu tập huấn)

Ebook Marketing Nông nghiệp (Tài liệu tập huấn) cung cấp kiến thức cơ bản về marketing chung và những vấn đề trong marketing nông nghiệp. Cuốn sách được xây dựng làm nguồn tư liệu cho các lớp tập huấn dành cho cán bộ khuyến nông, chủ nhiệm các hợp tác xã nông nghiệp, chủ nhiệm câu lạc bộ nông dân. Cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1: Một số khái niệm và các vấn đề cơ bản của marketing. Phần 2: Một số vấn đề liên quan đến marketing nông nghiệp. | MARKETING NÔNG NGHIỆP (Tài liệu tập huấn) Cuốn sách marketing nông nghiệp cung cấp kiến thức cơ bản về marketing chung và những vấn đề trong marketing nông nghiệp. Cuốn sách được xây dựng làm nguồn tư liệu cho các lớp tập huấn dành cho cán bộ khuyến nông, chủ nhiệm các hợp tác xã nông nghiệp, chủ nhiệm câu lạc bộ nông dân. Cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1: Một số khái niệm và các vấn đề cơ bản của marketing. Phần 2: Một số vấn đề liên quan đến marketing nông nghiệp. ThS. LÊ VĂN GIA NHỎ 5/15/2012 MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU 3 PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CĂN BẢN VỀ MARKETING 4 MỘT SỐ KHÁI NIỆM “MARKETING” 5 PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG . 7 PHÂN TÍCH SWOT 9 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG . 11 PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG . 13 MARKETING HỖN HỢP . 15 NGHIÊN CỨU HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG 17 PHƯƠNG PHÁP MARKETING ĐƯỢC ỨNG DỤNG RỘNG RÃI NHẤT . 20 THU HÚT KHÁCH HÀNG MỚI VÀ DUY TRÌ KHÁCH HÀNG CŨ . 22 PHẦN II: MARKETING NÔNG NGHIỆP 25 CHỨC NĂNG CỦA MARKETING NÔNG NGHIỆP . 28 CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM TRONG KINH DOANH NÔNG NGHIỆP . 30 CHIẾN LƯỢC GIÁ CẢ TRONG KINH .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    13    1    01-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.