Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Hướng ứng dụng dây chuyền rửa, xử lý rau phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày quá trình hướng ứng dụng dây chuyền rửa, xử lý rau phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Mời các bạn tham khảo! | SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ Chuyên đề: HƯỚNG ỨNG DỤNG DÂY CHUYỀN RỬA, XỬ LÝ RAU PHỤC VỤ TIÊU DÙNG TRONG NƯỚC VÀ XUẤT KHẨU Biên soạn: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. HCM Với sự cộng tác của: Ông Trần Văn Khu Phó giám đốc Phân viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch Chí Minh, 10/2015 -1- MỤC LỤC I. YÊU CẦU RAU AN TOÀN - NHU CẦU RAU AN TOÀN CỦA THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM NÓI CHUNG, CHÍ MINH NÓI RIÊNG 3 1. Yêu cầu rau an toàn 3 2. Tình hình tiêu dùng rau trên thế giới 4 3. Tình hình sản xuất rau ở Việt Nam. 4 4. Tình hình tiêu thụ rau ở Việt Nam 8 5. Tình hình sản xuất rau an toàn ở Chí Minh. 9 6. Tình hình tiêu thụ rau an toàn ở Chí Minh 11 II. XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÁC THIẾT BỊ RỬA RAU TRÊN CƠ SỞ SỐ LIỆU SÁNG CHẾ QUỐC TẾ 14 1. Tình hình đăng ký bảo hộ sáng chế về các thiết bị rửa rau theo thời gian . 16 2. Tình hình đăng ký bảo hộ sáng chế về các thiết bị rửa rau theo các quốc gia 17 3. Tình hình đăng ký bảo hộ sáng chế về các thiết bị rửa rau theo bảng phân loại sáng chế quốc tế IPC .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
145    438    5    17-07-2024
154    95    1    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.