Đề thi học kì 1 môn Hóa học 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lương Ngọc Quyến

Đề thi học kì 1 môn Hóa học 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lương Ngọc Quyến, tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước ki thi sắp tới. Chúc các bạn thành công. | SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017- 2018 Môn: HOÁ HỌC- LỚP 11 Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề 111 Họ và tên học sinh: SBD: . Phòng: Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: (H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207) I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6 ĐIỂM, từ câu 1- 18) Chú ý: Học sinh GHI MÃ ĐỀ và kẻ bảng sau vào giấy kiểm tra, chọn một đáp án đúng và trả lời phần trắc nghiệm theo mẫu: Câu hỏi Đáp án 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Câu 1: Một học sinh đã điều chế và thu khí NH3 theo sơ đồ sau đây, nhưng kết quả thí nghiệm không thành công. Lí do chính là: NH4Cl+Ca(OH)2 NH3 A. NH3 không được điều chế từ NH4Cl và Ca(OH)2. B. NH3 không được thu bằng phương pháp đẩy nước mà là đẩy không khí. C. Thí nghiệm trên xảy ra ở điều kiện thường nên không cần nhiệt độ. D. Ống nghiệm phải để hướng xuống chứ không phải hướng lên. Câu 2: Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng % của : A. N B. K2O C. P D. P2O5 Câu 3: Sục V lít CO2(đkc) vào 100ml dung dịch Ca(OH)2 2M thu được 10 gam kết có giá trị là: A. 2,24 lít hoặc 6,72 lít. B. 2,24 lít. C. 6,72 lít. D. 2,24 lít hoặc 4,48 lít. Câu 4: Hiđroxit nào sau đây không phải là hiđroxit lưỡng tính: A. Cr(OH)3. B. Al(OH)3 . C. Zn(OH)2. D. Ba(OH)2. Câu 5: Cho 20 gam Fe tác dụng với HNO3 loãng thu được sản phẩm khử duy nhất NO. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn còn dư 3,2 gam Fe. Thể tích NO thu được ở đktc là : A. 2,24 lít. B. 11,2 lít. C. 4,48 lít . D. 6,72 lít. Câu 6: Cho dãy các chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4. Có bao nhiêu chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH? A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 7: Cho N(Z = 7). Cấu hình electron của Nitơ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
175    1    1    01-02-2023
22    18    1    01-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.