Đề thi học kì 1 môn Hóa học 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 2

Tham khảo Đề thi học kì 1 môn Hóa học 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 2 dành cho các bạn học sinh lớp 11 đang chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 1 sắp tới, với đề thi này các bạn sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi, củng cố lại kiến thức Hóa học cơ bản, rèn luyện kỹ năng giải đề nhanh và chính xác. Chúc các em thi tốt! | SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2 —————— KÌ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018 ĐỀ THI MÔN: Hóa Học 11 Thời gian làm bài:45’ phút, không kể thời gian giao đề. ——————— MA TRẬN ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC 11 Mức độ nhận thức Nội dung kiến thức Nhận biết Thông hiểu TN TN TL TN 1 câu 0,25 đ 1 câu 2,0 đ 2 câu 0,5 đ 1. Sự điện li TL Vận dụng TL Vận dụng ở mức cao hơn TN TL 2. Nito Photpho 1 câu 0,25 đ 2 câu 3,0 đ 1 câu 0,25 đ 3. Cacbon Silic 2 câu 0,5 đ 1 câu 3,0 đ 1 câu 0,25 đ Tổng số câu Tổng số điểm 3 câu 0,75 đ (7,5%) 3 câu 6,0 đ (60%) 2 câu 0,5 đ (5%) 1 câu 1 câu 0,25 đ 2,0 đ (2,5%) (20%) 2 câu 0,5 đ (5%) Cộng 4 câu 2,75 đ (27,5%) 1 câu 3,5 đ 5%) 5 câu 3,75 đ (37,5%) 12 câu 10,0 đ (100%) SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2 —————— KÌ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018 ĐỀ THI MÔN: Hóa Học 11 Thời gian làm bài:45’ phút, không kể thời gian giao đề. Đề thi gồm: 2 trang. ——————— Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P=31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137. I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) Câu 1: Giá trị pH của dung dịch HCl 0,01M là A. 2. B. 12. C. 10. D. 4. Câu 2: Ruột bút chì được sản xuất từ: A. Than củi B. Than chì. C. Chì kim loại D. Than đá Câu 3: Đánh giá độ dinh dưỡng của phân lân bằng hàm lượng % A. P2O5. B. H3PO4. C. P. D. PO43-. Câu 4: Dung dịch Y chứa 0,02 mol Mg2+; 0,03 mol Na+; 0,03 mol Cl– và y mol SO42–. Giá trị của y là A. 0,01 B. 0,02 C. 0,015 D. 0,025 Câu 5: Trong phòng thí nghiệm, khí CO được điều chế bằng phản ứng o t A. 2C + O2 2CO2. o o t B. C + H2O CO + H2. o H SO , t t C. HCOOH D. 2CH4 + 3O2 CO + H2O. 2CO + 4H2O. Câu 6: Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,1M nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào sau đây là đúng? A. [H+] = [NO3 ] B. pH [NO3 ] D. pH > 1,0 Câu 7: Cho m gam hỗn hợp G gồm Mg và Al có tỉ lệ mol 4:5 vào dung dịch HNO3 .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
164    183    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.