Đề thi học kì 1 môn Sinh học 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Bắc Kiến Xương

Cùng tham khảo Đề thi học kì 1 môn Sinh học 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Bắc Kiến Xương để giúp học sinh hệ thống kiến thức đã học cũng như làm quen với cấu trúc đề thi và rèn luyện kỹ năng giải đề thi của mình trước kì thi sắp tới; tài liệu cũng hữu ích giúp giáo viên trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. | SỞ GD VÀ ĐT THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT BẮC KIẾN XƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 Ngày kiểm tra: 27/12/2017 (Đề có 3 trang, 40 câu trắc nghiệm) Môn: SINH HỌC 11 Thời gian làm bài: 50 phút. Mã đề: 123 Họ, tên thí sinhSố báo danh. Câu 1: Hô hấp ở động vật là: A. quá trình tế bào sử dụng các chất khí như O2, CO2 để tạo ra năng lượng cho các hoạt động sống. B. là quá trình tiếp nhận O2 và CO2 của cơ thể từ môi trường sống và giải phóng ra năng lượng. C. là tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy O2 từ bên ngoài vào để oxy hóa các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời giải phóng CO2 ra ngoài. D. là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường, đảm bảo cho cơ thể có đầy đủ O2 và CO2 cung cấp cho các quá trình oxy hóa các chất trong tế bào. Câu 2: Gen có chiều dài 5100A0 và A đênin chiếm 20%. Gen này có A. 300 mã di truyền. B. 3900 liên kết hyđrô. C. 299 liên kết hóa trị. D. 300 chu kỳ xoắn. Câu 3: Trật tự tiêu hóa thức ăn trong dạ dày ở trâu như thế nào? A. Dạ cỏ → Dạ múi khế → Dạ lá sách → Dạ tổ ong. B. Dạ cỏ → Dạ múi khế → Dạ tổ ong → Dạ lá sách. C. Dạ cỏ → Dạ tổ ong → Dạ lá sách → Dạ múi khế. D. Dạ cỏ → Dạ lá lách → Dạ tổ ong → Dạ múi khế. Câu 4: Tất cả các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ, điều này biểu hiện đặc điểm gì của mã di truyền? A. Mã di truyền có tính thoái hóa. B. Mã di truyền có tính phổ biến. C. Mã di truyền có tính đặc hiệu. D. Mã di truyền luôn là mã bộ ba Câu 5: Dạng nitơ nào cây có thể hấp thu được? A. NO2- và NH4 + B. NO2- và N2 C. NO3- và NH4+ D. NO2- và NO3Câu 6: Một gen khi tự nhân đôi tạo thành 2 gen con đã hình thành nên 3800 liên kết hiđrô, trong đó số liên kết hiđrô giữa các cặp G - X nhiều hơn số liên kết trong các cặp A - T là 1000. Chiều dài của gen là A. 3000 A0 B. 2550 A0 C. 5100 A0 D. 2250 A0 Câu 7: Một phân tử ADN có chiều dài 0,408 micromet và mạch mã

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.