Đề thi học kì 1 môn Sinh học 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Gia Nghĩa

Tài liệu Đề thi học kì 1 môn Sinh học 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Gia Nghĩa gồm các câu hỏi trong chương trình Sinh học 11 cung cấp kiến thức hữu ích cho các bạn học sinh có thêm tài liệu tham khảo để chuẩn bị cho kì thi học kì 1 sắp tới. Chúc các bạn ôn tập kiểm tả đạt kết quả cao! | SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG TRƯỜNG THPT GIA NGHĨA ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2017 - 2018 MÔN: SINH HỌC 11 Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 180 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm) Câu 1: Thành phần của dịch mạch gỗ gồm chủ yếu: A. Xitôkinin và ancaloit B. Nước và các ion khoáng C. Axitamin và vitamin D. Amit và hooc môn Câu 2: Thoát hơi nước ở lá có tác dụng A. hạ nhiệt cho lá và khuếch tán CO2 vào lá B. hạ nhiệt cho lá và khuếch tán O2 vào lá C. tăng nhiệt cho lá và khuếch tán CO 2 vào lá D. tăng nhiệt cho lá và khuếch tán O2 vào lá Câu 3: Xác động thực vật phải trãi qua quá trình biến đổi nào cây mới sử dụng được nguồn nitơ? A. Amôn hóa và nitrat hóa. B. Cố định đạm. C. Amôn hóa và phản nitrat hóa. D. Nitrat hóa và phản nitrat hóa. Câu 4: Hiện tượng ứ giọt thường gặp loài cây nào sau đây? A. Cây gỗ lớn B. Cây hai lá mầm C. Cây mọng nước D. Cây bụi thấp Câu 5: Khi cá thở ra, diễn biến nào sau đây đúng? A. Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang mở. B. Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang đóng. C. Cửa miệng đóng, thềm miệng hạ xuống, nắp mang mở. D. Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang đóng. Câu 6: Quang hợp không có vai trò nào sau đây? A. Chuyển hóa năng lượng B. Điều hòa không khí C. Tổng hợp chất hữu cơ D. Phân giải chất hữu Câu 7: Các nguyên tố dinh dưỡng nào sau đây là các nguyên tố đại lượng? A. C, O, Mn, Cl, K, S, Fe. B. Zn, Cl, B, K, Cu, S. C. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg. D. C, H, O, K, Zn, Cu, Fe. Câu 8: Khi lá vàng (do thiếu chất diệp lục), nhóm nguyên tố nào liên quan đến hiện tượng này? A. P, K, Fe B. S, P, K C. N, Mg, Fe D. N, K, Mn Câu 9: Tiêu hóa trong túi tiêu hóa tiến hóa hơn tiêu hóa trong không bào tiêu hóa vì A. enzim tiêu hóa không bị hòa loãng B. chất dinh dưỡng được hấp thụ triệt đệ hơn. C. tiêu hóa được thức ăn có kích thước lớn hơn D. thức ăn không trộn lần chất thải Câu 10: Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo nào của rễ? A. Đỉnh sinh trưởng B.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
227    177    2    01-02-2023
100    1    1    01-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.