Đề thi học kì 1 môn Sinh học 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lương Ngọc Quyến

Giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập Sinh học nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả tốt hơn. Đề thi học kì 1 môn Sinh học 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lương Ngọc Quyến dưới đây. | SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN: SINH HỌC - LỚP 11 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên: .Lớp. Phòng: MÃ ĐỀ: 101 Số báo danh: I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (18 câu – 6 điểm) Chú ý: Học sinh GHI MÃ ĐỀ và kẻ bảng sau vào bài kiểm tra, chọn một đáp án đúng, trả lời phần trắc nghiệm theo mẫu. Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Đáp án Câu 1: Con đường tế bào chất dẫn nước và ion khoáng từ đất vào mạch gỗ của rễ có đặc điểm? A. Chậm, các chất không được kiểm soát. B. Nhanh, các chất được kiểm soát. C. Chậm, các chất được kiểm soát. D. Nhanh, các chất không được kiểm soát. Câu 2: Động lực của dịch mạch gỗ từ rễ đến lá? A. Lực đẩy (áp suất rễ) B. Lực hút do thoát hơi nước ở lá C. Lực liên kết giữa các phần tử nước với nhau và với thành tế bào mạch gỗ. D. Do sự phối hợp của 3 lực: Lực đẩy, lực hút và lực liên kết. Câu 3: Khi phân tích thành phần 1 loại dịch trong một bộ phận của cây có hoa thấy có chủ yếu là chất hữu cơ như: saccarôzơ, axit amin khả năng đó là dịch của: A. mạch gỗ. B. mạch rây. C. lõi cây. D. cả mạch gỗ và mạch rây Câu 4: Cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo nào của rễ ? A. Đỉnh sinh trưởng. B. Miền lông hút. C. Miền sinh trưởng. D. Rễ chính. Câu 5: Phát biểu nào không đúng về vai trò của quá trình thoát hơi nước? A. Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ. B. Thoát hơi nước làm cho khí khổng mở tạo điều kiện cho khí CO2 khuếch tán vào lá. C. Thoát hơi nước giúp giảm nhiệt độ của cây (nhất là lúc trời nắng nóng). D. Thoát hơi nước làm héo lá nghiêm trọng trong những hôm gió mạnh. Câu 6: Nguyên tố nào không liên quan trực tiếp đến hàm lượng diệp lục trong cây? A. K. B. N. C. Fe. D. Mg. Câu 7: Đất là nguồn cung cấp các nguyên tố dinh dưỡng khoáng cho cây. Rễ cây chỉ hấp thụ muối khoáng ở dạng: A. không tan. B. hòa tan. C.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
62    32    1    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.