Bài giảng Dược lý học thú y: Chương 1 - ThS. Đào Công Duẩn, ThS Nguyễn Thành Trung

Bài giảng Dược lý học thú y: Chương 1 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về dược động học của thuốc thông qua những nội dung sau: cơ sở sinh lý của dược động học của thuốc; hấp thu thuốc qua các đường tiêu hóa, đường tiêm, da và niêm mạc, hô hấp; phân bố thuốc. Qua đó, người học có thể hiểu rõ các quá trình của thuốc trong cơ thể và là cơ sở góp phần trong việc định liều, tính thời gian đưa thuốc nhắc lại, giải thích thuốc tác dụng đặc hiệu tại một số mô và điều trị đặc biệt. . | 1 DƯỢC LÝ HỌC THÚ Y Veterinary Pharmacology Chương I DƯỢC ĐỘNG HỌC CỦA THUỐC Pharmacokinetics Ths. Đào Công Duẩn Ths. Nguyễn Thành Trung Dược động học của thuốc 2 Dược động học kiểm tra thuốc đi vào cơ thể như thế nào, số phận của nó trong cơ thể ra sao và rời khỏi cơ thể theo phương thức gì. 4 quá trình của dược động học là ADME Dược động học của thuốc 3 Hấp thu là quá trình thuốc đi từ nơi cho thuốc, vào vòng tuần hoàn máu. bố là quá trình thuốc đi từ máu đến các tổ chức khí quan và các thể dịch trong các xoang của cơ thể. Phân Dược động học của thuốc 4 Chuyển hóa là quá trình thuốc bị phân hủy hóa học trong cơ thể, làm thay đổi hay làm mất đi tác dụng đích của thuốc Thải trừ là quá trình cơ thể đào thải những sản phẩm đã được chuyển hóa hoặc chưa chuyển hóa của thuốc ra khỏi cơ thể. Dược động học 5 Mô Huyết tương T-Protein + Tích lũy T-Aceptor - Thuốc P IV. IM. O. SC. + T T T Nơi tác dụng T-Receptor Chuyển hóa . chuyển hóa Thải trừ Thận Đường khác Mật Tác dụng dược .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.