Bài giảng Dược lý học thú y: Chương 2 - ThS. Đào Công Duẩn, ThS Nguyễn Thành Trung

bài giảng Dược lý thú y: Chương 2 để bổ sung thêm cho mình những kiến thức về dược lực học của thuốc. Nội dung bài giảng trình bày: Thuốc tác dụng do liên kết với receptor đặc hiệu, cơ chế tác dụng của thuốc trên enzym và cơ chế tác dụng không đặc hiệu của thuốc. | 1 DƯỢC LÝ HỌC THÚ Y Veterinary Pharmacology Chương II DƯỢC LỰC HỌC CỦA THUỐC Pharmacodynamics Ths. Đào Công Duẩn Ths. Nguyễn Thành Trung Dược lực học của thuốc 2 Tác dụng của thuốc đến cơ thể sống Hai cơ chế Tương tác hóa lý không đặc hiệu Thuốc trung hòa acid dạ dày (antacid) Tác dụng do làm thay đổi áp lực thẩm thấu Tác dụng bởi các chất càng cua – chelat Tương tác đặc hiệu Liên kết với các receptor đặc hiệu Thuốc làm thay đổi hoạt tính nội tại các enzym Thuốc thể hiện tác dụng kháng chuyển hóa (antimetabolism) 1. Thuốc tác dụng do liên kết với receptor đặc hiệu . Receptor 3 Khái niệm Là một phân tử, thường là đại phân tử protein, có ở tế bào đích, với một lượng giới hạn; có thể nhận diện và kết nối với một phân tử thông tin thiên nhiên; khuyếch đại rồi truyền đạt những khuyếch đại thông tin đó tới các cấu trúc tương thích của tế bào; làm thay đổi đáp ứng sinh lý của tế bào. Sự truyền dẫn thông tin được xếp vào tâm điểm của sự hoàn thiện rất cơ bản ở các tổ chức sống Dòng điện Con đường hóa học 1. Thuốc tác dụng do liên kết với receptor đặc hiệu . Receptor 4 Các receptor truyền thông tin bằng con đường hóa học Thuốc là thông tin thứ nhất Truyền đạt Tăng cường, khuếch đại thông tin Vị trí nhận diện Ligand Quãng đầu hoặc (và) ở quãng giữa của receptor Liên kết và tạo thành phức hợp với các phân tử sinh học (biomolecular). Thí dụ phân tử thuốc, hormon, chất dẫn truyền thần kinh. Liên kết ion, hydro, liên kết bởi lực Van der waals hoặc đồng hóa trị. 1. Thuốc tác dụng do liên kết với receptor đặc hiệu . Receptor 5 Chức năng sinh học Ligand Nơi nhận diện Liên kết có chọn lọc Liên kết có đặc hiệu Receptor mang các ligand kết nối tố của chuỗi thông tin trong hoạt động sống (sinh lý và bệnh lý) của tế bào, tổ chức .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
366    60    1    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.