Bài giảng Dược lý học thú y: Chương 7 - ThS. Đào Công Duẩn, ThS Nguyễn Thành Trung

Bài giảng Dược lý học thú y: Chương 7 sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Trung tâm của hệ thần kinh thực vật, dẫn truyền thần kinh, thuốc tác dụng trên hệ Cholinergic và thuốc tác dụng trên Adrenergi. Để hiểu rõ những kiến thức cơ bản thuốc tác dụng trên hệ thần kinh thực vật, nội dung chi tiết bài giảng. | DƯỢC LÝ HỌC THÚ Y Veterinary Pharmacology Chương VII THUỐC TÁC DỤNG TRÊN HỆ THẦN KINH THỰC VẬT (TKTV) Drug acting on the Autonomic Nervous System (ANS) SP1 - 2014 Ths. Đào Công Duẩn Ths. Nguyễn Thành Trung 1 . Đại cương thuốc tác dụng trên TKTV . Trung tâm của hệ TKTV 2 Hệ giao cảm Chất xám sừng bên tủy sống (cổ 7 - lưng 3) Hệ phó giao cảm Não giữa, hành não và đốt sống cùng (khum) Sợi trước hạnh và sợi sau hạch Synapse kết nối các nơ ron (neurone), sợi thần kinh, hoặc thần kinh với cơ quan nhận cảm . Đại cương thuốc tác dụng trên TKTV . Trung tâm của hệ TKTV 3 Hạch thần kinh thực vật Hệ giao cảm Chuỗi hạch cạnh cột sống (hai bên cột sống) Nhóm hạch trước cột sống, gồm hạch tạng, hạch màng treo và hạch hạ vị, đều nằm trong ổ bụng Nhóm hạch tận cùng gồm những hạch nằm cạnh trực tràng và bàng quang (xương chậu) Hệ phó giao cảm Các hạch nằm ngay bên cạnh hoặc ngay trong thành cơ quan. Cơ quan tác dụng Tác dụng giao cảm Tác dụng phó giao cảm Co Chậm Giảm Loãng Phân tiết Co Co Dãn Co Dãn - . Đại cương thuốc tác dụng trên TKTV Mắt (đồng tử) TrungNhịp tâmtim của hệ Co bóp Da và nơi khác Cơ bắp Nước bọt Tuyến lệ Tuyến mồ hôi Dãn TKTV nhanh Tim . 4 Tăng Động mạch Co dãn Các tuyến Đặc, nhiều mucin Phân tiết Cơ phế quản Dãn Các cơ trơn ống tiêu hóa Dãn Cơ vòng Co thắt Đáy bàng quang Dãn Bàng quang Cơ vòng Co Tử cung (tùy thuộc loài vật ) Dãn Chuyển hóa gan Tân tạo glucose Hủy glycogen Thận Bài xuất renin Các tế bào mỡ Tiêu hủy lipid Cơ quan sinh dục Xuất tinh Cương cứng . Đại cương thuốc tác dụng trên TKTV . Dẫn truyền thần .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
92    359    2    15-06-2024
91    71    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.