Bài giảng Dược lý học thú y: Chương 9 - ThS. Đào Công Duẩn, ThS Nguyễn Thành Trung

nội dung bài giảng Dược lý học thú y: Chương 9 dưới đây để nắm bắt nội dung chi tiết về thuốc khử trùng-sát trùng: đặc điểm chung của thuốc sát trùng, nguyên tắc sát trùng, yếu tố ảnh hưởng đến thuốc sát trùng và một số loại thuốc sát trùng thường gặp. Bài giảng còn đề cập nội dung khá quan trọng nằm ở phần cuối đó là khử trùng và sát trùng trong thú y. | DƯỢC LÝ HỌC THÚ Y Veterinary Pharmacology Chương IX THUỐC KHỬ TRÙNG - SÁT TRÙNG Disinfectant - Antiseptics SP1 - 2014 Ths. Đào Công Duẩn Ths. Nguyễn Thành Trung . Khái niệm cơ bản 2 Tẩy rửa Loại bỏ các chất ngoại lai (bụi, dịch viêm, vi sinh vật) hơn là tiêu diệt mầm bệnh Khử trùng Tiêu diệt vi sinh vật (nầm bệnh) trên vật vô sinh (dụng cụ phẫu thuật, chăn nuôi, chuyên chở gia súc, chuồng trại) Sát trùng Diệt mầm bệnh (VSV) trên tổ chức sống (tiêm, phẫu thuật, vết thương và ổ nhiễm trùng) Ranh giới giữa chất khử trùng và sát trùng! Nồng độ và điều kiện áp dụng! . Khái niệm cơ bản 3 Đề kháng của VSV Nha bào (vi khuẩn) > Vi khuẩn lao > Virus trần > Nấm > Virus có vỏ > Vi khuẩn Thuốc sát trùng >< kháng sinh 4 Tính chất Thuốc sát trùng Kháng sinh Cơ chế Không đặc hiệu Đặc hiệu Tác dụng Không chọn lọc Chọn lọc Nồng độ Cao (1-10%) Thấp (µg) Độc tính Mọi tế bào Chọn lọc Đường đưa thuốc Bề mặt Toàn thân Kháng thuốc Chậm hoặc không Nhanh . Thuốc sát trùng 5 Đặc điểm chung Có thể làm giảm VSV trên da và tổ chức sống Cơ chế tác dụng: không đặc hiệu màng tế bào hoặc enzyme chuyển hóa Thuốc sát trùng tốt Phổ rộng Độc tính thấp Duy trì hoạt lực ở tổ chức viêm Độc tính thấp và ít ảnh hưởng tái tạo tế .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    349    2    15-04-2024
389    69    2    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.