Bài giảng Khoa học Sinh học Thú Y: Bài 1 - PGS. TS. Võ Thị Trà An

Bài giảng Khoa học Sinh học Thú Y: Bài 1 giới thiệu về môn học, dược lý học, dược động học, dược lực học và thuốc. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên nghiên cứu và học tập chuyên ngành Y học Thú y. | 3/31/2015 DƯỢC LÝ THÚ Y . Võ Thị Trà An BM Khoa học Sinh học Thú Y Lý thuyết (45 tiết) Tài liệu = bài giảng (70%) + khác (30%) Điểm danh = trả lời câu hỏi Điểm kết thúc = bài tập (10%) + thực tập (30%) + thi cuối kỳ (60%) 1 3/31/2015 Bài tập Theo thứ tự danh sách (xem ) Cần ghi rõ đề bài Tính toán, lí giải, kết quả Đánh máy cỡ chữ 13, font Times New Roman/Arial Hạn chót: kết thúc học thực hành (nộp cho cô Thiệp, Thầy Tiến, nhớ kí tên) 2 3/31/2015 CHƯƠNG 1: ÐẠI CƯƠNG Dược Dược Dược lý học (Pharmacology) động học (Pharmacokinetics) lực học (Pharmacodynamics) Thuốc (Medicine) 3 3/31/2015 Câu hỏi: Thức ăn – thuốc – chất độc có liên hệ gì không? Cho ví dụ. SỐ PHẬN CỦA THUỐC TRONG CƠ THỂ - DƯỢC ĐỘNG HỌC HẤP THU PHÂN BỐ BÀI THẢI CHUYỂN HÓA 4 3/31/2015 Câu hỏi: Cấu tạo màng sinh học tế bào eukaryote? Sự hấp thu - Các phương cách vận chuyển KHUẾCH TÁN QUA LỖ MÀNG VẬN CHUYỂN THỤ VẬN CHUYỂN ĐỘNG QUA LỚP LIPID CHỦ ĐỘNG (TÍCH .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
237    54    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.