Bài giảng Miễn dịch học thú y: Chương 2

Nhằm giúp các bạn đang học chuyên ngành Y dược có thêm tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập và nghiên cứu, nội dung Bài giảng Miễn dịch học thú y: Chương 2 dưới đây. Nội dung bài giảng trình bày: khái niệm về miễn dịch tự nhiên không đặc hiệu và các yếu tố bảo vệ miễn dịch tự nhiên không đặc hiệu: Protein liên kết, hàng rào tế bào, hàng rào vật lý và hàng rào hoá học. Qua đó, giúp người học nắm rõ các kiến thức về miễn dịch tự nhiên không đặc hiệu. . | (Veterinary Immunology ) CHƢƠNG 2 MIỄN DỊCH TỰ NHIÊN KHÔNG ĐẶC HIỆU ( Natural Nonspecific Immunity ) Miễn dịch tự nhiên không đặc hiệu là khả năng bảo vệ tự nhiên của cơ thể chống lại tác động có hại của bất kỳ một tác nhân gây hại nào. Trong cuộc sống, cơ thể sinh vật luôn bị đe doạ bởi các tác nhân gây bệnh. Để bảo vệ mỡnh, cơ thể có nhiều cách khác nhau để chống lại những tác nhân có hại đó. Ở động vật có xương sống, khi tác nhân gây bệnh xâm nhập, cơ thể bảo vệ mỡnh trước hết bằng: Cơ chế miễn dịch không đặc hiệu nhằm: + Ngăn cản tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể + Làm giảm số lượng, khả năng gây nhiễm Miễn dịch này có vai trò quan trọng khi miễn dịch đặc hiệu chưa phát huy tác dụng. - Sau đó bằng miễn dịch đặc hiệu với vai trò của các kháng thể đặc hiệu các tác nhân gây bệnh bị loại trừ. Miễn dịch không đặc hiệu bao gồm các yếu tố bảo vệ như sau: 1. Hàng rào vật lý Da và niêm mạc có tác dụng ngăn cách cơ thể với môi trường xung quanh. Mọi yếu tố gây bệnh muốn vào được cơ thể phải vượt qua nó. . Da Da lành ngăn cản hầu hết vi sinh vật gây bệnh xâm nhập vào cơ thể. Là bức tường cản trở về cơ học Lớp tế bào thượng bi của da luôn được tái sinh, bong ra đổi mới tạo ra một cản trở vật lý khá vững chắc trước sự xâm nhập của mầm bệnh. Sơ đồ cấu trúc của .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
148    54    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.