Bài giảng Miễn dịch học thú y: Chương 3

Bài giảng Miễn dịch học thú y: Chương 3 được biên soạn nhằm mục đích trang bị những kiến thức khái quát, cơ bản cho người học về kháng nguyên (Antigen), đặc tính của kháng nguyên, phân loại kháng nguyên, kháng nguyên của vi khuẩn và kháng nguyên của virus. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết bài giảng. | (Veterinary Immunology ) 1. Kháng nguyên (Antigen) Kháng nguyên là chất lạ , khi có mặt trong cơ thể động vật có khả năng gây đáp ứng miễn dịch và sau đó kháng nguyên có khả năng kết hợp đặc hiệu với sản phẩm của đáp ứng này (Kháng thể đặc hiệu). Có thể hiểu kháng nguyên một cách khái quát: Kháng nguyên là chất được hệ thống miễn dịch của cơ thể nhận biết một cách đặc hiệu. 2. Đặc tính của kháng nguyên Kháng nguyên có 2 đặc tính chính: + Tính sinh miễn dịch + Tính đặc hiệu. . Tính sinh miễn dịch: (Tính sinh KT) Là khả năng của một kháng nguyên tạo ra một đáp ứng miễn dịch, đáp ứng này có thể là dịch thể hay tế bào. Tính sinh miễn dịch phụ thuộc vào: - Tính kháng nguyên - Khả năng đáp ứng miễn dịch của cơ thể a). Tính kháng nguyên mạnh hay yếu phụ thuộc vào: Tính lạ của kháng nguyên: Nhưng chất càng lạ với cơ thể, tính kháng nguyên càng mạnh, kháng thể sinh ra càng nhiều. Nhưng chất càng xa nguồn gốc tổ tiên càng có tính kháng nguyên mạnh. VD: Đáp ứng MD của Dê đối với Albumin của Gà mạnh hơn đối với Albumin của Bò Cấu trúc kháng nguyên • Những kháng nguyên có phân tử lượng càng lớn, cấu trúc càng phức tạp thì tính kháng nguyên càng cao. • Đặc biệt các kháng nguyên có bản chất là protein hoặc trong cấu trúc phân tử có chứa các axit amin mạch vòng: Tyrosine, Triptophan,. đều có tính kháng nguyên cao • Những chất có bản chất là lipit hoặc axit nucleic thì tính sinh miễn dịch yếu hoặc không có nhưng nếu chúng được gắn với một phân tử protein mang thì lại trở thành một kháng nguyên Phương thức xâm nhập của kháng nguyên KN vào cơ thể bằng đường thích hợp thì khả năng sinh KT cao. b). Khả năng đáp ứng miễn dịch của cơ thể: Cùng một kháng nguyên, khả năng đáp ứng miễn dịch của cơ thể khác nhau thi khác .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.