Bài giảng Miễn dịch học thú y: Chương 5

Bài giảng Miễn dịch học thú y: Chương 5 để bổ sung thêm cho mình những kiến thức về kháng thể dịch thể đặc hiệu. Nội dung bài giảng trình bày: Kháng thể dịch thể đặc hiệu, Cấu trúc của kháng thể dịch thể đặc hiệu, Đặc tính và chức năng của kháng thể dịch thể đặc hiệu, Các lớp của kháng thể dịch thể, quy luật hình thành kháng thể dịch thể đặc hiệu và các yếu tố ảnh hƣởng đến sự hinh thành kháng thể đặc hiệu. . | (Veterinary Immunology ) CHƢƠNG V Kháng thể dịch thể đặc hiệu 1- Khái niệm Kháng thể dịch thể đặc hiệu là các phân tử immunoglobulin (Ig), có bản chất glycoprotein. Kháng thể do các tế bào plasma (biệt hóa từ lympho B) tiết ra để hệ miễn dịch nhận biết và vô hiệu hóa các tác nhân lạ (virus, vi khuẩn). Mỗi kháng thể chỉ có thể một epitope kháng nguyên duy nhất. nhận diện Trong huyết thanh, Ig chiếm khoảng 20% tổng lượng protein • Truyền thông tin KN sinh KT • San sinh KT từ B .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.