Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn tính tích cực học tập cho học sinh lớp 3 mô hình VNEN

Mục tiêu chính là tìm hiểu về nội dung kiến thức kỹ năng về môn Toán - Tiếng Việt lớp 3 (VNEN), nghiên cứu cơ sở lí luận của việc dạy học tích cực, lựa chọn phương pháp, biện pháp để giúp học sinh tích cực học tập

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
114    93    1    05-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.