Sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp giúp học sinh khối 4-5 nắm vững cách gõ đệm (theo tiết tấu, nhịp, phách) khi hát

Mục tiêu của đề tài là giúp học sinh nắm vững cách gõ đệm và tự tin khi hát, tạo cho học sinh hứng thú, niềm vui khi học hát, kích thích tiềm năng nghệ thuật, làm cho đời sống của trẻ thêm phong phú, góp phần giáo dục toàn diện và hài hòa nhân cách của các em. Mời các bạn tham khảo! | Trên cơ sở từ thực tiễn giảng dạy Âm nhạc trong trường Tiểu học, xuất phát từ thực trạng khả năng nhận thức tiếp thu những kiến thức đặc thù của phân môn, người giáo viên phải có vai trò chủ đạo trong việc tổ chức dạy học, bên cạnh việc truyền thụ kiến thức chính xác còn phải lựa chọn và đưa vào thực tế những phương pháp, biện pháp giảng dạy phù hợp thì ta mới thu được những kết quả như mong muốn. Qua quan sát thực tế tôi nhận thấy các em yêu thích môn học ơn, hào hứng học tập hơn. Đặc biệt là kết quả học tập đã nâng lên, các em mạnh dạn hơn, tự tin hơn trong khi thực hiện bài tập Trên cơ sở từ thực tiễn giảng dạy Âm nhạc trong trường Tiểu học nói chung và cho học sinh khối 4 - 5 nói riêng. Xuất phát từ thực trạng khả năng nhận thức tiếp thu những kiến thức đặc thù của bộ môn, tôi đã lựa chọn và đưa vào thực tế những phương pháp giảng dạy của mình trên cơ sở bám sát chương trình hướng dẫn của Bộ giáo dục - Đào tạo tôi đã thu được những kết quả đáng kể. Qua quan sát thực tế nhận thấy các em yêu thích bộ môn hơn, hào hứng học tập hơn. Đặc biệt là kết quả học tập cũng như chất lượng của công tác phong trào văn hoá văn nghệ đã nâng lên rõ rệt, các em mạnh dạn hơn, tự tin hơn trong khi thực hiện.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    78    2    15-06-2024
2    305    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.