Bài giảng Dinh dưỡng động vật: Chương 1.1 - TS. Lê Việt Phương

Bài giảng Dinh dưỡng động vật: Chương sẽ giúp cho người học nắm được kiến thức tổng quan về vai trò các chất dinh dưỡng nhằm phục vụ trong quá trình học tập và giảng dạy. Trong phần này, bài giảng tập trung giới thiệu đại cương dinh dưỡng nước, vai trò của nước, sự cân bằng nước trong cơ thể, các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu nước của vật nuôi và nhu cầu cung cấp nước cho vật nuôi. . | CHƯƠNG I VAI TRÒ CỦA CÁC CHẤT DINH DƯỠNG THỨC ĂN Nước Chất không chứa N Khoáng vi lượng Khoáng đại lượng Đường Xơ thô Axit amin N phi protein Chất béo Hydrat carbon Vitamin Chất chứa N Vô cơ Hữu cơ Chất khô A. DINH DƯỠNG NƯỚC I. ĐẠI CƯƠNG VỀ NƯỚC • Nước phủ 71% bề mặt trái đất. • Nước ở các đại dương chiếm tổng lượng nước trên trái đất. • Băng ở Nam cực chiếm 90% tổng lượng nước sạch trên trái đất. Trái đất nhìn từ vũ trụ Ảnh: NASA (1997) Sự sống đầu tiên xuất hiện trong môi trường nước. Nước là phần lớn nhất của cơ thể sống • Nước chiếm 60-70% khối lượng cơ thể động vật cao cấp; • Ở các sinh vật thủy sinh như tảo, rong nước chiếm đến trên 90%. Nước không mang năng lượng, nhưng giữ vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất của sinh vật. Để duy trì sự sống, cơ thể phải thường xuyên thu nhận và đào thải nước. Vì vậy, nước đồng nghĩa với cuộc sống sinh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    202    2    29-11-2023
8    74    3    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.