Bài giảng Hóa sinh động vật: Chương 3

Nội dung bài giảng Hóa sinh động vật: Chương 3 gồm có 3 phần. Bài giảng được biên soạn nhằm mục đích trang bị những kiến thức cơ bản cho người học về đại cương màng sinh học, thành phần hóa học của màng và sự vận chuyển các chất qua màng. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết bài giảng. | CHƯƠNG III. MÀNG VÀ SỰ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG NỘI DUNG • I. ĐẠI CƯƠNG VỀ MÀNG SINH HỌC – . Khái niệm – . Chức năng • II. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA MÀNG • III. SỰ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG – . Nhiệt động học của quá trình vận chuyển qua màng – . Sự vận chuyển thụ động – . Sự vận chuyển tích cực I. ĐẠI CƯƠNG VỀ MÀNG SINH HỌC • . Khái niệm – Màng sinh học (biomembrane) là lớp cấu trúc bao bọc bên ngoài tế bào sinh vật cũng như các khí quan nội bào như nhân, ty lạp, lục lạp, lysosome hoặc tạo thành các hệ thống khí quan như lưới nội chất, máy Golgi, vv. . Chức năng – Ngăn cách môi trường trong và ngoài tế bào – Điều hòa sự trao đổi các chất – Tiếp nhận các tín hiệu hóa học từ các tế bào khác: Hormone, các yếu tố sinh trưởng – Bảo vệ tế bào, .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
94    18    1    01-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.