Bài giảng Hóa sinh động vật: Chương 4

Bài giảng Hóa sinh động vật: Chương 4 để bổ sung thêm cho mình những kiến thức về chuyển hóa lipid ở động vật. Nội dung chi tiết bài giảng trình bày: tiêu hóa và hấp thu lipid ở động vật, quá trình chuyển hóa lipid và tổng hợp lipid. | CHƢƠNG IV: CHUYỂN HÓA LIPID Ở ĐỘNG VẬT I. TIÊU HOÁ VÀ HẤP THU LIPID Ở ĐỘNG VẬT . Tiêu hóa lipid ở động vật dạ dày đơn . Đặc điểm của tiêu hóa lipid – Lipid không tan trong nước. – Triglyceride là một phân tử lớn và rất khó tiêu hóa do đó triglyceride được trộn với dịch mật (muối mật, acid mật) và dịch tụy (lipase). – Lipid được chuyển sang trạng thái nhũ tương hóa và diễn ra quá trình tiêu hóa. – Diễn ra ở tá tràng. . Quá trình tiêu hóa lipid Muối mật Lipase Lipid trong thức ăn (hạt triglyceride) 2-Monoglyceride + 2 acid béo Lipid nhũ tương hóa . Quá trình tiêu hóa lipid • Dịch mật: – Được tiết ra bởi tế bào gan và dự trữ trong túi mật (trừ ngựa). – Dịch mật bao gồm: • • • • Muối mật Lecithin Cholesterol Bilirubin – Dịch mật làm nhũ tương hóa mỡ thông qua phản ứng xà phòng hóa. Sự nhũ tƣơng hóa mỡ • Tạo ra các hạt lipid nhỏ hơn tăng diện tích tiếp xúc với lipase. • Lipase cắt phân tử triglyceride ở vị trí C1 và .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    86    1    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.