Bài giảng Hóa sinh động vật: Chương 5

Bài giảng Hóa sinh động vật: Chương 5 giới thiệu đến người học chuyển hóa Carbohydrate ở động vật. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: quá trình tiêu hóa và hấp thụ Carbohydrate, chuyển hóa glycogen, sự chuyển hóa trung gian của glucose và chuyển hóa axit béo bay hơi. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết bài giảng. | CHƯƠNG V: CHUYỂN HOÁ CARBOHYDRATE Ở ĐỘNG VẬT NỘI DUNG I. QUÁ TRÌNH TIÊU HOÁ VÀ HẤP THU CARBOHYDRATE . Tiêu hoá và hấp thu carbohydrate ở động vật dạ dày đơn . Tiêu hoá và hấp thu carbohydrate ở động vật nhai lại II. CHUYỂN HOÁ GLYCOGEN hợp glycogen . Phân giải glycogen III. SỰ CHUYỂN HOÁ TRUNG GIAN CỦA GLUCOSE . Quá trình phân giải yếu khí glucose . Quá trình phân giải hiếu khí glucose . Vòng pentosephosphate IV. CHUYỂN HÓA ACID BÉO BAY HƠI I. TIÊU HÓA VÀ HẤP THU CARBOHYDRATE ĐV DẠ DÀY ĐƠN ĐV NHAI LẠI CARBOHYDRATE trong thức ăn ENZYME tiêu hóa Lên men GLUCOSE trong ruột non ACID BÉO bay hơi trong dạ cỏ Hấp thu vào hệ thống tuần hoàn Tiêu hóa carbohydrate ở động vật dạ dày đơn Vị trí Enzyme Loại carbohydrate Miệng Amylase Tinh bột Maltose Dạ dày (amylase nước bọt) Dextrin Maltose Ruột non Amylase tuyến tụy Lactose Fructose + Glucose Galactose + Glucose Maltose Glucose + Glucose Ruột già Sucrose Vi sinh vật lên men cellulose Tiêu hóa carbohydrate ở ruột non -glucosidase -amylase Tinh bột Oligo-1,6-glucosidase Sucrose 2 Glucose Maltose -glucosidase Maltase Fructose + Glucose sucrase Lactose -glucosidase Galactose + Glucose lactase Chú ý: loài nhai lại không có sucrase; gia cầm không có .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.