Bài giảng Phương pháp chỉ số dẫn báo và ứng dụng - PSG.TS. Đỗ Văn Thành

Bài giảng Phương pháp chỉ số dẫn báo và ứng dụng do . Đỗ Văn Thành biên soạn nhằm giới thiệu cho người học những nội dung sau: Chỉ số báo trước, chỉ số báo đồng thời và phương pháp xác định các chỉ số này; Mô hình dự báo được xây dựng dựa trên các chỉ số báo trước, chỉ số báo đồng thời; Phân tích thông tin rút ra từ mô hình; Case Study: Ứng dụng chỉ số báo trước, báo đồng thời trong việc dự báo chỉ số kinh tế vĩ mô/cảnh báo kinh tê theo quý cho Việt Nam; Case Study: Ứng dụng chỉ số báo trước trong việc xây dựng mô hình dự báo không điều kiện chỉ số VNINDEX. Để nắm vững những kiến thức trong bài giảng, . | Phương pháp chỉ số dẫn báo và ứng dụng trong phân tích dữ liệu Văn Thành Đại học Nguyễn Tất Thành NỘI DUNG TRÌNH BẦY 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  Sơ lược về Phân tích dữ liệu và kỹ thuật phân tích dữ liệu Mục đích của bài giảng Một số khái niệm cần thiết Chỉ số dẫn báo – Quan hệ nhân quả Chỉ số đồng thời – Quan hệ đồng tích hơp Hồi quy với biến chuỗi thời gian Case Study: Dự báo chỉ số kinh tế vĩ mô theo quý bằng sử dụng các chỉ số báo trước và báo đồng thời Case Study: Dự báo chỉ số VNINDEX bằng ứng dụng phương pháp chỉ số báo trước (hay dẫn báo) Khoa học dữ liệu Phân tích dữ liệu (Data Analysis) Data Analysis (DA): là quá trình kiểm tra, làm sạch, chuyển đổi, và mô hình hóa dữ liệu với mục đích tìm được những thông tin hữu ích, gợi ý kết luận và hỗ trợ ra quyết định. ¡  Data Analysis vs Data mining (DM): DM là kỹ thuật DA cụ thể, nó tập trung vào việc mô hình hóa và phát hiện tri thức để dự báo, dự đoán chứ không phải tập trung vào mục đích mô tả. ¡  DA vs Business Intelligence (BI): bao gồm DA, BI tập trung vào các thông tin kinh doanh, nó chủ yếu dựa vào tích hợp thông tin. ¡  4 Các kỹ thuật phân tích dữ liệu 1.  2.  3.  4.  Các kỹ thuật khai phá dữ liệu (DM), Các kỹ thuật phân tích thông kê: Phân tích thống kê mô tả, phân tích thông kế nhiều chiều, phân tích dữ liệu dạng hàm (bao gồm phân tích thành phần chính dạng hàm), phân tích dữ liệu chuỗi thời gian dạng hàm và chuỗi thời gian mờ, Phân tích text, BI, trực quan hóa dữ liệu. Các kỹ thuật học máy khác, .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    61    2    14-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.