Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 2

Chương 2: Các đại phân tử sinh học trong Bài giảng Sinh học phân tử được biên soạn có kết cấu nội dung gồm 3 phần, trình bày tổng quan về thành phần hóa học của DNA, cấu trúc của DNA và tính chất của DNA. | CHƯƠNG 2: CÁC ĐẠI PHÂN TỬ SINH HỌC Acid nucleic và Protein Dòng thông tin di truyền trong tế bào 5’ 3’ 3’ 5’ Function Acid nucleic mang thông tin di truyền •  Thông tin di truyền được mã hóa bởi các phân tử DNA và RNA. •  DNA là vật chất di truyền của vi khuẩn •  DNA là vật chất di truyền của virus, một số loại virus có bản chất RNA thì thông tin di truyền được mã hóa bởi các phân tử RNA. Acid nucleic mang thông tin di truyền •  Thí nghiệm chứng minh acid nucleic mang thông tin di truyền –  1928, Griffith – thí nghiệm biến nạp –  1944, Avery et al. – tác nhân biến nạp là DNA –  1952, Hershey –Chase – thí nghiệm thực khuẩn thể xâm nhiễm •  Từ 3 thí nghiệm trên chứng minh acid nucleic là vật chất mang thông tin di truyền 1928, Thí nghiệm Griffith Phế cầu khuẩn Streptococcus Pneumoniae Chủng S: Độc, tế bào có vỏ polysaccharide, khuẩn lạc trơn (smooth) Chủng R: chủng lành, tế bào không có vỏ polysaccharide, khuẩn lạc nhăn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
189    65    2    08-12-2023
182    76    2    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.