Đánh giá kết quả điều trị đục thể thủy tinh nhân cứng bằng phẫu thuật phaco

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm khảo sát đặc điểm lâm sàng của đục thể thuỷ tinh nhân cứng và đánh giá kết quả điều trị đục thể thuỷ tinh nhân cứng bằng phẫu thuật phaco. | Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 8, số 2 - tháng 04/2018 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỂ THỦY TINH NHÂN CỨNG BẰNG PHẪU THUẬT PHACO Lê Thị Mỹ Hạnh, Phan Văn Nam, Phạm Minh Trường Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế Tóm tắt Mục đích: Đánh giá kết quả điều trị đục thể thuỷ tinh nhân cứng bằng phẫu thuật phaco. Đối tượng và phương pháp: 54 bệnh nhân (54 mắt) bị đục thể thủy tinh nhân cứng độ 3, 4, 5 đã được phẫu thuật phaco, đặt thể thủy tinh nhân tạo tại Bệnh viện mắt Huế từ tháng 7/2016 đến tháng 3/2017. Thu thập số liệu về tuổi, giới, đặc điểm lâm sàng, thị lực trước và sau mổ, các biến số về biến cố và biến chứng trong và sau mổ, biến số về đặc điểm kỹ thuật như thời gian phaco nhân, công suất phaco. Kết quả: 54 bệnh nhân (54 mắt) gồm 30 nữ (55,5%) và 24 nam (44,5%) với độ tuổi trung bình là 71,85± 6,4 tuổi. Trước mổ tất cả các bệnh nhân đều có thị lực từ 1/10 trở xuống , trong đó thị lực từ ST (+) – ĐNT 2m có 32 mắt chiếm 59,3% tổng số bệnh nhân nghiên cứu. Tất cả 100% bệnh nhân sau mổ 1 ngày đều có thị lực từ 1/10 trở lên. Thị lực sau mổ 1 tháng có 52 mắt (96,3%) đạt thị lực sau chỉnh kính từ 5/10 trở lên. Thị lực sau mổ 3 tháng có 30/54 mắt (55,6%) có thị lực sau chính kính trên 7/10. Kết luận: Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy phẫu thuật phaco đặt thuỷ tinh thể nhân tạo, mặc dù đối với đục thể thuỷ tinh nhân cứng vẫn thực hiện được, an toàn và đem lại kết quả rất khả quan sau phẫu thuật. Từ khóa: đục thủy tinh thể, phẫu thuật phaco, thủy tinh thể nhân cứng. Abstract TO EVALUATE OUTCOMES OF PHACOEMULSIFICATION ON HARD NUCLEOUS CATARACT PATIENTS Le Thi My Hanh, Phan Van Nam, Pham Minh Truong Hue University of Medicine an Pharmacy, Hue University Purpose: To evaluate the outcomes of phacoemulsification procedure in treatment cataract with hard nucleous. Material and Methods: 54 cataract patients (54 eyes) with nucleous hardness grade 3, 4, 5 had been phacoemulsificated with intraocular len (IOL) implantation at Hue Eye Hospital from July

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    345    1    21-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.