Hiệu quả khử khuẩn và ảnh hưởng của tia gamma lên cấu trúc vi thể của xương vòm sọ chó bảo quản lạnh sâu

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá hiệu quả khử khuẩn của tia gamma lên các mảnh xương vòm sọ chó sau chiếu xạ và đánh giá sự biến đổi về cấu trúc vi thể ở các mảnh xương vòm sọ chó sau chiếu xạ. | Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 8, số 2 - tháng 04/2018 HIỆU QUẢ KHỬ KHUẨN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TIA GAMMA LÊN CẤU TRÚC VI THỂ CỦA XƯƠNG VÒM SỌ CHÓ BẢO QUẢN LẠNH SÂU Nguyễn Phương Thảo Tiên, Trần Anh Hùng, Lê Văn Tâm, Phùng Hữu Thảo, Nguyễn Phan Quỳnh Anh Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế Tóm tắt Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả khử khuẩn và ảnh hưởng của tia gamma lên cấu trúc vi thể ở những mảnh xương vòm sọ chó sau chiếu xạ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 50 cặp mảnh xương vòm sọ chó có kích thước như nhau, được lấy đối xứng qua đường dọc giữa xương sọ. Lô chứng gồm 50 mảnh, chỉ được bảo quản lạnh sâu, không chiếu tia gamma. Lô thực nghiệm gồm 50 mảnh, được bảo quản lạnh sâu và chiếu tia gamma với liều 25kGy. Đánh giá hiệu quả khử khuẩn và so sánh sự biến đổi về cấu trúc vi thể của các lô với nhau. Kết quả: Sau chiếu tia gamma với liều 25 kGy, tất cả các mảnh xương vòm sọ chó đều có kết quả cấy khuẩn âm tính. Ở mức độ vi thể, không thấy có sự biến đổi cấu trúc ở các mảnh xương được chiếu xạ. Kết luận: Tia gamma với liều chiếu 25 kGy: (i) Có khả năng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các chủng loại vi khuẩn thường nhiễm trong các loại mô. (ii) Không gây biến đổi cấu trúc của mô xương sọ ở mức độ cấu tạo vi thể. Từ khóa: Xương sọ chó, tia gamma, khử khuẩn Abstract THE EFFECT OF GAMMA STERILIZATION AND ITS EFFECT ON MICROSCOPIC STRUCTURE OF DEEP FROZEN DOG SKULL Nguyen Phuong Thao Tien, Tran Anh Hung, Le Van Tam, Phung Huu Thao, Nguyen Phan Quynh Anh Hue University of Medicine and Pharmacy, Hue University Objective: To evaluate the effect of gamma sterilization and its effect on microscopic structure of deeply frozen dog skull. Subjects and methods: 50 pairs of dog skull fragments have the same size,which were taken symmetrically through the midline of the skull, were divided into two lots. Evident lot consisting of 50 pieces are just deeply frozen, not irradicated. Experimental lot which was composed of 50 pieces were deeply frozen and exposed

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    86    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.