Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị đục thể thủy tinh trên mắt có đồng tử kém giãn bằng phẫu thuật phaco

Mục tiêu của nghiên cứu bài viết nhằm khảo sát đặc điểm lâm sàng bệnh nhân đục thể thủy tinh có đồng tử kém giãn và đánh giá kết quả điều trị đục thể thủy tinh trên mắt có đồng tử kém giãn bằng phẫu thuật phaco. | Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 8, số 2 - tháng 04/2018 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỂ THỦY TINH TRÊN MẮT CÓ ĐỒNG TỬ GIÃN KÉM BẰNG PHẪU THUẬT PHACO Phạm Văn Minh, Phan Văn Năm, Nguyễn Thị Thu Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế Tóm tắt Mục đích: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng bệnh nhân đục thể thủy tinh có đồng tử kém giãn và đánh giá kết quả điều trị đục thể thủy tinh trên mắt có đồng tử kém giãn bằng phẫu thuật phaco. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 70 bệnh nhân (70 mắt) đục thể thủy tinh có đồng tử kém giãn, được điều trị bằng phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh đặt thể thủy tinh nhân tạo hậu phòng tại Bệnh viện Mắt Nghệ An từ tháng 3/2016 – 4/2017. Thu thập số liệu về tuổi, giới, đặc điểm lâm sàng, thị lực trước và sau mổ, các biến số về biến cố và biến chứng trong và sau mổ, các kỹ thuật can thiệp đồng tử kém giãn. Kết quả: 70 bệnh nhân (70 mắt) 54,2% (38 nam) so với 45,8% (32 mắt). Độ tuổi trung bình là 80 ± 8,74. Thị lực trước phẫu thuật ĐNT 3m chiếm 68,6% (48/70). Thị lực > 1/10 chiếm 2,8% (2 mắt). Nguyên nhân đồng tử kém giãn do hội chứng giả bong bao 32/70 mắt (chiếm 45,7%) và do tuổi già 22/70 mắt (chiếm 31,4%). Kích thước đồng tử trung bình 3,34 mm. Đặc điểm teo mống mắt 20/10 mắt (chiếm 28,6%), dính mống mắt 11/10 mắt (chiếm 15,7%. Kỹ thuật làm giãn đồng tử: bơm nhầy nhiều lần với 42/70 mắt (chiếm 60%), phương pháp móc mống mắt với 23/70 mắt (chiếm 32,9%). Kích thước đồng tử trước và sau can thiệp đã có sự thay đổi từ 3,7mm lên 4,48mm. Kết luận: Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy kết quả phẫu thuật phaco trên mắt đồng tử kém giãn bằng Kỹ thuật can thiệp mống mắt như: Bơm chất nhầy nhiều lần và móc mống mắt thực hiện an toàn và dem lại két quả khả quan sau phẫu thuật. Từ khóa: Điều trị đục thể thủy tinh trên mắt có đồng tử kém giãn bằng phẫu thuật phaco Abstract CLINICAL CHARACTERISTICS AND RESULTS OF CATARACT SURGERY IN THE SMALL PUPIL EYE BY PHACOEMUSIFICATION Pham Van Minh, Phan Van Nam, Nguyen .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    48    1    08-12-2023
41    70    2    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.