Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi và mô bệnh học của ung thư đại trực tràng tại bệnh viện đà nẵng trong 02 năm (2016 - 2017)

Mục tiêu của nghiên cứu bài viết nhằm xác định đặc điểm lâm sàng, nội soi và mô bệnh học của các trường hợp ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện Đà Nẵng trong 02 năm 2016-2017. | Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 8, số 2 - tháng 04/2018 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, NỘI SOI VÀ MÔ BỆNH HỌC CỦA UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG TRONG 02 NĂM (2016-2017) Nguyễn Thành Trung, Lê Đức Nhân, Nguyễn Văn Xứng, Đoàn Hiếu Trung Bệnh viện Đà Nẵng Tóm tắt Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi và mô bệnh học của ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện Đà Nẵng. Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu và mô tả các trường hợp bệnh từ 01/01/2016 - 31/12/2017 tại Bệnh viện Đà Nẵng. Kết quả: Trong thời gian 02 năm có 205 trường hợp bệnh nhân bị ung thư đại trực tràng điều trị nội trú tại Bệnh viện Đà Nẵng với 59,51% nam giới và 40,49% nữ giới, tuổi trung bình 65,8 ± 16,07. Giới nam cao hơn nữ, tỉ lệ nam/nữ ~ 1,4/1. Thời gian từ khi có triệu chứng đầu tiên đến khi nhập viện 80 Biểu đồ 1. Phân bố mẫu theo tuổi và giới Nhận xét: Bệnh nhân UTĐTT điều trị tại bệnh viện chủ yếu > 50 tuổi (85,4%). 8 JOURNAL OF MEDICINE AND PHARMACY Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 8, số 2 - tháng 04/2018 . Thời gian từ khi có triệu chứng đầu tiên đến khi vào viện Bảng 1. Thời gian từ khi có triệu chứng đầu tiên đến khi vào viện Thời gian n Tỉ lệ % 3-6 tháng 11 5,4 > 6-12 tháng 13 6,3 > 12 tháng 9 4,5 Tổng 205 100% Nhận xét: Đa số bệnh nhân đến khám bệnh sau khi có triệu chứng đầu tiên 50 tuổi. Giới Khảo sát của chúng tôi cho thấy bệnh nhân UTĐTT gặp ở nam nhiều hơn ở nữ với 59,51% ở nam so với 40,49 % ở nữ. Tỉ lệ nam/nữ ~ 1,4/1 Kết quả này cũng có xu hướng tương tự của Trần Thắng nam nhiều hơn nữ tương ứng là 1,3/1[9], Neumaan và cộng sự: Nam giới 62,4%, nữ là 37,6% [27], Chalya và cộng sự nghiên cứu 332 bệnh nhân ung thư đại trực tràng tại Tanzania thấy tỷ lệ tỷ lệ nam/nữ 1,6/1[21]. . Thời gian từ khi có triệu chứng đầu tiên đến khi nhập viện Phần lớn những bệnh nhân phát hiện ung thư đại trực tràng sau khi đã có các triệu chứng lâm sàng. Rất ít bệnh nhân được phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm nhờ các biện .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
70    3    1    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.