Tần suất xuất hiện các chứng trạng về lưỡi và mạch trên lâm sàng theo y học cổ truyền ở bệnh nhân đau thần kinh tọa

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm khảo sát tần suất xuất hiện các chứng trạng về lưỡi và mạch trên lâm sàng theo Y học cổ truyền ở bệnh nhân đau thần kinh tọa và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tần suất xuất hiện các thể lâm sàng của bệnh Đau thần kinh tọa. | Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 8, số 2 - tháng 04/2018 TẦN SUẤT XUẤT HIỆN CÁC CHỨNG TRẠNG VỀ LƯỠI VÀ MẠCH TRÊN LÂM SÀNG THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN Ở BỆNH NHÂN ĐAU THẦN KINH TỌA Nguyễn Thị Kim Liên, Đoàn Văn Minh Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề: Đau thần kinh tọa (ĐTKT) là một bệnh thường gặp trên lâm sàng. Tuy nhiên, việc phân loại các chứng trạng cũng như các thể lâm sàng theo Y học cổ truyền giữa các nguồn tài liệu chưa thực sự thống nhất. Trong khi đó chiến lược phát triển Y học cổ truyền khu vực Tây Thái Bình Dương 2011 - 2020, tổ chức Y tế Thế giới đề ra chiến lược xây dựng các quy định, tiêu chuẩn và thực hành Y học cổ truyền dựa trên bằng chứng. Do đó chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm góp phần xây dựng tiêu chuẩn hóa các chẩn đoán chứng trạng theo Y học cổ truyền. Mục tiêu: Khảo sát tần suất xuất hiện các chứng trạng về lưỡi và mạch trên lâm sàng theo Y học cổ truyền và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tần suất xuất hiện các thể lâm sàng ở bệnh nhân Đau thần kinh tọa. Phương pháp nghiên cứu: Chọn 132 bệnh nhân được chẩn đoán xác định là đau thần kinh tọa theo Y học hiện đại vào điều trị tại khoa Y học cổ truyền – Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế. Phương pháp nghiên cứu là mô tả cắt ngang. Kết quả: 1. Về màu sắc chất lưỡi: 18,2% màu nhợt nhạt; về hình thể lưỡi: 8,4% lưỡi thon nhỏ, 37,2% lưỡi to bệu và 12,9% lưỡi có vết nứt; về rêu lưỡi: 77,3% màu trắng, 22,7% màu vàng; về độ ẩm của rêu lưỡi: 32,6% rêu nhuận, 25,9% rêu khô, 36,4% rêu ướt, 6,1% rêu nhầy dính, 52,3% rêu mỏng, 43,9% rêu dày và 3,8% mất rêu. 2. Về vị trí mạch: 23,5% mạch phù, 67,4% mạch trầm; về tần số mạch: 30,3% mạch trì; 50,0% mạch hoãn và 19,7% mạch sác. Kết luận: Các chứng trạng có tỷ lệ cao như rêu lưỡi trắng, rêu lưỡi mỏng, rêu lưỡi dày, mạch hòa hoãn, mạch trầm. Một số chứng trạng khác ít gặp hơn như lưỡi màu xanh tím, lưỡi mất rêu, chất lưỡi đỏ. Có mối liên quan giữa các thể .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    80    2    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.