Quá trình xây dựng và phát triển HTX lâm nghiệp Trường Sơn, xã Sơn Kim II, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Bài viết phân tích quá trình xây dựng và phát triển HTX lâm nghiệp Trường Sơn, xã Sơn Kim II, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Mời các bạn tham khảo! | QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HTX LÂM NGHIỆP TRƯỜNG SƠN, XÃ SƠN KIM II, HUYÊN HƯƠNG SƠN, TỈNH HÀ TĨNH Trần Quốc Việt 1 Bí thư xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh I. Giới thiệu Đã có nhiều chủ trương, chính sách, nghị định của Đảng và Nhà nước trong khoảng thời gian từ năm 1980 trở lại nay về lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng2. Tại các văn bản pháp luật này quy định rất rõ mục đích sử dụng, quy chế quản lý và bảo vệ rừng một cách chặt chẽ. Hệ thống quản lý bảo vệ được xác lập, phân cấp trách nhiệm quản lý từ Trung ương đến địa phương. Một số chính sách đã được thực hiện trong nhiều năm qua đã có tác động tích cực. Nhiều nơi tình trạng chặt phá rừng bừa bãi được hạn chế, độ che phủ của rừng tăng lên, cải thiện môi trường tự nhiên và đã góp phần nâng cao đời sống người dân sống bằng nghề rừng. Nhưng vẫn còn nhiều nơi, sự suy thoái vốn rừng vẫn tiếp tục gia tăng, Chính phủ phải tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng và phát triển rừng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: nguyên nhân nào dẫn đến những thành công và những hạn chế trong việc triển khai các chủ trương, chính sách trong thực tiễn và tại sao? Các chủ rừng và những biện pháp quản lý bảo vệ được sử dụng như thế nào? Những bài học và kinh nghiệm trong quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng đó? HTX Lâm nghiệp Trường Sơn là một chủ rừng chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng tại xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. HTX được xây dựng trên cơ sở Nhóm Cộng đồng cùng nhau bảo vệ rừng. Các xã viên HTX đã tự nguyện, hợp tác và đóng góp các tư liệu sản xuất bằng vốn rừng được giao, công, sức, tiền của và trí tuệ để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Sau gần 15 năm hoạt động, kết quả của HTX Lâm nghiệp Trường Sơn đã phần nào có câu trả lời cho chúng ta về những trăn trở, suy nghĩ trên đây. 1 Ông Trần Quốc Việt – là một trong 3 thành viên sáng lập HTX Lâm nghiệp Trường Sơn, xã Sơn Kim (nay là xã Sơm Kim 2), huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. 2 Nghị định 02 CP .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
143    69    2    16-04-2024
57    44    1    16-04-2024
250    212    3    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.