Ebook Không gian sáng tạo Việt Nam

Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu về các không gian sáng tạo ở Việt Nam thông qua nghiên cứu tài liệu và phỏng vấn các doanh nhân sáng tạo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. | KHÔNG GIAN SÁNG TẠO TẠI VIỆT NAM mục lục Bối cảnh sáng tạo ở Việt Nam 8 1. Mỗi ngày xuất hiện một điều mới lạ 8 2. Các không gian sáng tạo 9 3. Lịch sử các không gian sáng tạo 12 Giới Thiệu 4 4. Tác động của các không gian sáng tạo 14 5. Những cá nhân làm sáng tạo họ là ai? 16 Hỗ trợ cho những không gian sáng tạo 19 1. Sự ổn định và hỗ trợ từ chủ nhà và chính quyền 21 2. Đào tạo kĩ năng 21 3. Hỗ trợ tài chính và đầu tư 23 4. Kết nối/ Trao đổi ý tưởng/ Tư vấn 23 5. Hỗ trợ truyền thông 24 6. Những sự hỗ trợ khác 24 Một vài lời cuối 25 Danh sách các không gian sáng tạo 26 Không gian sáng tạo Các từ khóa 6 2 hà nội 26 thành phố hồ chí minh 28 các thành phố khác 29 3 GIỚI THIỆU Đây là nghiên cứu do nhà báo, chuyên gia tư vấn truyền thông Trương Uyên Ly thực hiện theo đặt hàng của Hội đồng Anh Việt Nam. Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu về các không gian sáng tạo ở Việt Nam thông qua nghiên cứu tài liệu và phỏng vấn các doanh nhân sáng tạo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình viết báo cáo về nghiên cứu này, tác giả đã ưu tiên những địa điểm không gian sáng tạo đang được nhiều người biết đến và tham dự, những không gian nổi bật trong các trào lưu về văn hóa hiện nay, cũng như lựa chọn những lĩnh vực liên quan nhiều nhất đến kinh nghiệm và hiểu biết của cá nhân với tư cách là phóng viên về văn hóa và nghệ thuật. Các lĩnh vực nghiên cứu trong báo cáo bao gồm: Nghệ thuật thị giác, Âm nhạc, Điện ảnh, Múa, Thiết kế, và ICT (Công nghệ thông tin và truyền thông), ví dụ như Phần mềm, các dịch vụ máy tính, và dự án khởi nghiệp. Trong bản báo cáo, những nhân vật, sự kiện, hoạt động mới, một số đang được coi là underground hoặc thể nghiệm trong bối cảnh địa phương cũng được ưu tiên nhất định, bởi tác giả bản báo cáo này cho rằng chính những cá nhân đang nỗ lực thể nghiệm cái mới sẽ là người đem đến sự thay đổi. Nghiên cứu về nhiều ngành sáng tạo trong một khoảng thời gian ngắn là một công việc khó khăn và nhiều thử thách. Hi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.