Nghệ Thuật Sống - Chân Pháp Đăng

Nghệ thuật sống là tình yêu của Thầy và tình thương của mạ. Nhờ phước đức của ông bà, tổ tiên và ba mạ; nhờ thừa hưởng sự thương tưởng và giúp đỡ những người nghèo khó của ba mạ cho nên con đã có duyên may gặp được Thầy Làng Mai và đã xuất gia tu học với Người. | Nghệ Thuật Sống Nghệ Thuật Sống Chân Pháp Đăng Nghệ Thuật Sống Cảm Tạ Nghệ thuật sống là tình yêu của Thầy và tình thương của mạ. Nhờ phước đức của ông bà, tổ tiên và ba mạ; nhờ thừa hưởng sự thương tưởng và giúp đỡ những người nghèo khó của ba mạ cho nên con đã có duyên may gặp được Thầy Làng Mai và đã xuất gia tu học với Người. Sau khi xuất gia tu học, mạ đã hết lòng yểm trợ và có niềm tin nơi sự tu học của con. Có lần mạ nói: “Khi mô Thầy lớn lên, mạ sẽ xuất gia với Thầy.” Mạ có biết không? Câu nói ấy đã đem lại cho con rất nhiều năng lượng và niềm tin cũng như đã giúp cho con đi qua nhiều khó khăn và chướng ngại của mình. Thầy là một vị thầy có nhiều thương yêu và hiểu biết nhất trên đời. Thầy cũng là người mẹ kiên nhẫn và hiền từ. Thầy đã thấy rõ về những chỗ kẹt và vướng mắc trong con và đã giúp cho con đi qua nhiều chướng ngại để con thấy được đâu là nguồn gốc khổ đau và đâu là con người chân thật của mình. Tuy sự tu tập của con vẫn còn non kém và thô thiển nhưng để tỏ lòng biết ơn bậc Thầy thương kính và người mẹ thân yêu cũng như để chia sẻ với những người bạn mới tu hoặc chưa có duyên tu tập, con đã không ngần ngại viết lại những hiểu biết và kinh nghiệm tu tập của mình; và tất cả những gì con Nghệ Thuật Sống chia sẻ trong tập sách nhỏ bé này đều do Thầy trao truyền lại. Nghệ Thuật Sống Nghệ Thuật Sống Nghệ thuật sống là cuốn sách về thiền chứa đựng những phương pháp thiền tập rất cụ thể trong đời sống hằng ngày. Thiền là thở, là đi, là ăn, là uống, là nói, là cười, là thương, là nhớ. Thiền là tình yêu, là hiểu biết, là tha thứ. Thiền là sự sống. Thiền là sống. Sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại, và ta chỉ có thể sống trong giây phút ấy. Cho nên nghệ thuật sống là ta hãy đưa tâm trở về với thân để thiết lập sự ‘có mặt’ thật sự trong giây phút hiện tại. Lúc đó ta là người đang sống, đang có mặt, đang tập thiền. Về với hiện tại ta khôi phục lại con người toàn vẹn của ta. Một thây ma không thể sống được; một con người không ‘có mặt’ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.