Luận văn Thạc sĩ: Vật liệu composite trong điêu khắc ứng dụng ở Việt Nam từ năm 1990 đến nay

Đề tài tổng hợp phân tích các tài liệu, sự hình thành và phát triển của composite, trong điêu khắc nói chung và điêu khắc ứng dụng nói riêng để xác lập cơ sở lý luận, những phân tích mang tính thực tiễn vào điêu khắc ứng dụng tại Việt Nam. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ĐỀ TÀI: VẬT LIỆU COMPOSITE TRONG ĐIÊU KHẮC ỨNG DỤNG Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1990 ĐẾN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ MỸ THUẬT ỨNG DỤNG MÃ: 60210401 GVHD: PGS. Vương Học Báo Học viên: Cao Thị Thanh Thà Lớp: Cao học K13 VẬT LIỆU COMPOSITE TRONG ĐIÊU KHẮC ỨNG DỤNG Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1990 ĐẾN NAY Phần mở đầu: 05 trang. Phần nội dung: Được chia thành 03 chương: Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC ỨNG DỤNG, VẬT LIỆU COMPOSITE VÀ CÁC VẬT LIỆU KHÁC TRONG ĐIÊU KHẮC. (32 trang) Chƣơng 2: VẬT LIỆU COMPOSITE VÀ NHỮNG ỨNG DỤNG THỰC TẾ. (35 trang) Chƣơng 3: ÁP DỤNG VẬT LIỆU COMPOSITE VÀO THỰC TẾ, HIỆU QUẢ VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP XÃ HỘI. (35 trang) kết luận: 03 trang, Tài liệu tham khảo: 03 trang, Phụ lục và hình ảnh minh họa: 55 trang. VẬT LIỆU COMPOSITE TRONG ĐIÊU KHẮC ỨNG DỤNG Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1990 ĐẾN NAY 1. Lý do lựa chọn đề tài 2. Tình hình nghiên cứu 3. Mục đích nghiên cứu 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 5. Phƣơng pháp nghiên cứu 6. Đóng góp của đề tài 7. Cấu trúc đề tài Việc tìm ra và ứng dụng các vật liệu, chất liệu mới nhằm thay thế các vật liệu, chất liệu truyền thống được khai thác từ tự nhiên đang là một xu thế chung của xã hội hiện đại. Composite là một vật liệu như vậy, nó ra đời sau những vật liệu thông dụng trước đó nhưng lại trở thành một vật liệu được nhiều người quan tâm. Việc sử dụng vật liệu này trong điêu khắc đáp ứng được về các mặt như: dễ dàng tìm kiếm, đa dạng trong hình thức thể hiện, thi công đơn giản, độ bền cao, trọng lượng nhẹ, sử dụng được trong cả nội và ngoại thất, có thể tạo ra các bề mặt chất liệu, màu sắc đa dạng trên tác phẩm, có hiệu quả kinh tế cao tạo nguồn cảm hứng sáng tạo cho ngành mỹ thuật nói chung và điêu khắc ứng dụng nói riêng. Điều đó khẳng định được những giá trị về lợi ích mà composite mang lại cho chúng ta trong việc sử dụng và sáng tạo nghệ thuật. Là một người được trải nghiệm thực tế qua việc ứng dụng vật liệu composite vào các sản phẩm,

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.