Gây tê đám rối thần kinh cánh tay đường trên đòn trong phẫu thuật chi trên: Dưới hướng dẫn của siêu âm so với kích thích thần kinh cơ

Mục tiêu của nghiên cứu này là so sánh thời gian phong bế cảm giác, vận động, tỷ lệ thành công và biến chứng của gây tê đám rối thần kinh cánh tay đường trên đòn dưới hướng dẫn của siêu âm so với kích thích thần kinh cơ cho phẫu thuật chi trên. | Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 7, số 3 - tháng 6/2017 GÂY TÊ ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY ĐƯỜNG TRÊN ĐÒN TRONG PHẪU THUẬT CHI TRÊN: DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM SO VỚI KÍCH THÍCH THẦN KINH CƠ Nguyễn Văn Trí1, Nguyễn Văn Minh2 (1) Bệnh viện Trung ương Huế (2) Trường Đại học Y Dược Huế Tóm tắt Mục tiêu: So sánh thời gian tác dụng phong bế cảm giác, vận động, tỷ lệ thành công và biến chứng của hai kỹ thuật này. Đối tượng và phương pháp: 120 bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật từ 1/3 dưới cánh tay trở xuống tạiBệnh viện Trung ương Huế từ 5/2016 đến tháng 5/2017 được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm. Nhóm I được gây tê đám rối thần kinh cánh tay dưới hướng dẫn của siêu âm, nhóm II là hướng dẫn của máy kích thích thần kinh cơ. Mỗi nhóm nhận 25ml levobupivacain 0,5% và adrenalin 1/200 000. Kết quả: Thời gian thực hiện kỹ thuật (9,82 ± 4,55 so với 14,73 ± 4,73 phút), thời gian khởi phát ức chế cảm giác (6,15 ± 1,60 so với 9,92 ± 2,88phút), thời gian khởi phát ức chế vận động (7,95 ± 1,05 so với 12,63 ± 2,15 phút) ở nhóm I ngắn hơn nhóm II. Thời gian ức chế cảm giác (481,38 ± 116,66 so với 319,22 ± 143,14 phút), thời gian ức chế vận động (412,97 ± 107,32 so với205,88 ± 48,96 phút) ở nhóm I dài hơn nhóm II có ý nghĩa thống kê (p 0,05 Chiều cao (cm) 161,98 ± 8,30 161,80 ± 7,04 > 0,05 Cân nặng (kg) 59,83 ± 8,82 59,25 ± 6,97 > 0,05 Nhận xét: Sự khác biệt về tuổi, chiều cao và cân nặng giữa hai nhóm không có ý nghĩa thống kê. JOURNAL OF MEDICINE AND PHARMACY 105 Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 7, số 3 - tháng 6/2017 Đặc điểm gây tê Bảng . Đặc điểm gây tê Nhóm Nhóm I (n = 60) Nhóm II (n = 60) p Thực hiện kỹ thuật 9,82 ± 4,55 14,73 ± 4,73 0,05 p > 0,05 2(3,3%) 5 (8,4%) gian thực hiện kỹ thuật của phương pháp sử dụng máy siêu âm để dẫn đường là thấp hơn so với dùng máy kích thích, đây là một ưu điểm của phương pháp này. Thời gian khởi phát ức chế cảm giác trong nghiên cứu của chúng tôi tương tự nghiên cứu của .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    296    2    01-12-2023
2    43    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.