Đề thi học kì 2 môn GDCD 10 năm 2017-2018 - Trường THPT Đoàn Thượng

Hãy tham khảo Đề thi học kì 2 môn GDCD 10 năm 2017-2018 - Trường THPT Đoàn Thượng để giúp các bạn biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn. | SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017-2018 Môn: GDCD 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian ĐỀ CHẴN giao đề) Hình thức thi: Tự luận Câu 1: (2 điểm) Đạo đức là gì? Nêu vai trò của đạo đức đối với cá nhân, gia đình và xã hội? Câu 2: (2 điểm) Thế nào là tình yêu chân chính? Nêu những biểu hiện xấu cần phê phán, khắc phục trong tình yêu của thanh niên hiện nay? Câu 3: (2 điểm) Tự hoàn thiện bản thân là gì? Em đã làm gì để tự hoàn thiện bản thân? Liên hệ bằng kế hoạch và việc làm cụ thể? Câu 4:(1 điểm) Khi trên mạng phát tán đoạn video có nội dụng tuyên truyền phản động về chế độ, về Đảng và Nhà nước, thái độ và ứng xử em như thế nào? Câu 5: (3 điểm) Tình huống: Nam yêu Linh, cả hai hiện là hai học sinh lớp 11( 16) tuổi. Một hôm Nam đến nhà Linh chơi, trong lúc bố mẹ bạn Linh vắng nhà, Nam đã gần gũi Linh, đồng thời yêu cầu Linh làm “chuyện của lớn”. Linh cảm thấy rất lo sợ. Nếu em là bạn Linh em sẽ đưa ra những phương án nào để từ chối bạn trai? Nếu em là Nam khi bố mẹ Linh vắng nhà em sẽ xử lí như thế nào? Vì sao em lại làm như vậy? _______ Hết _______ Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 1 SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ LẺ ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017-2018 Môn: GDCD 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề) Hình thức thi: Tự luận Câu 1: ( 2 điểm) Anh A đi xe máy đã đâm vào chị B làm chị bị ngã gãy tay, vì sợ bị đền lại phát hiện đoạn đường vắng anh đã không dừng xe mà tiếp tục phóng đi, hành vi của anh A có vi phạm đạo đức và vi phạm pháp luật không? Cụ thể vi phạm như thế nào? Phân biệt đạo đức và pháp luật? Câu 2: ( 2 điểm) Tình yêu là gì? Nêu những biểu hiện cần tránh trong tình yêu của t6hanh niên hiện nay? Câu 3: ( 2 điểm) Em đã làm gì để tự hoàn thiện bản thân? Liên hệ bằng kế hoạch và việc làm cụ thể? Câu 4:( 1 điểm) Khi trên mạng phát tán đoạn video có nội dụng tuyên truyền phản động về chế độ, về Đảng và Nhà nước, thái độ và ứng xử em như thế nào? Câu 5: ( 3 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN