Các mẫu đăng ký đầu tư

Tên doanh nghiệp: + Tên tiếng Việt: + Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài thông dụng: Hình thức đầu tư: (100% vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp liên doanh, Hợp đồng hợp tác kinh doanh). + Thời hạn kinh doanh: + Mục tiêu kinh doanh chính

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    1    1    03-03-2021
10    2    1    03-03-2021