Ebook Kỷ lục mới nhất về thế giới tự nhiên và khoa học kỹ thuật

Ebook Kỷ lục mới nhất về thế giới tự nhiên và khoa học kỹ thuật nằm trong bộ sách “Những Chuyện Lạ Có Thể Bạn Chưa Biết” do NXB Phụ nữ phát hành năm 2013. Để có thể giới thiệu với bạn đọc những kiến thức phong phú, những chuyện kì lạ nhưng có thật trên thế giới, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đã tìm tòi, tra cứu, tham khảo các nguồn tư liệu được xuất bản hàng năm và được phát hành rộng rãi trên thế giới như sách Kỷ lục. . | ù l ờ l J1i vé THẾ GIỚI Tư NHllN va KHOA HỘC KYTHUẬT GS-TS-NGND NGUYẼN LÂN DŨNG (Biên soạn) ° CHựA \ BÍỂT Ĩ-E * or ' °ơ> về THẾ GIỚI Tự NHIÊN và KHOA HỘC KY THUẬT (In lần thứ hai) Nhà xuất bản Phụ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.