Ebook Văn bản Luật quốc tế và văn bản pháp luật Việt Nam phục vụ học tập, nghiên cứu môn một số vấn đề cơ bản của Luật quốc tế: Phần 2

Cuốn sách cung cấp tài liệu phục vụ hoạt động học tập môn Luật quốc Tế cho học viên, sinh viên ngành Luật; giúp học viên, sinh viên thuận tiện cho việc tra cứu, viện dẫn các quy định cụ thể của luật quốc tế và Pháp luật Việt Nam,. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
91    78    5    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.