Đánh giá hiệu quả can thiệp về vệ sinh tay cho nhân viên y tế tại bv Tai Mũi Họng Tp. Hồ Chí Minh năm 2017

Nhiễm khuẩn mắc phải trong BV ngày càng được chú ý và kiến thức, thái độ, việc tuân thủ rửa tay của nhân viên y tế đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa sự lây nhiễm này. Việc tuân thủ rửa tay cao góp phần làm giảm tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện, giảm chi phí và giảm tử vong ở người bệnh. Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả can thiệp về vệ sinh tay cho nhân viên y tế tại BV Tai Mũi Họng năm 2017. | Đánh giá hiệu quả can thiệp về vệ sinh tay cho nhân viên y tế tại bv Tai Mũi Họng Tp. Hồ Chí Minh năm 2017 NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP VỀ VỆ SINH TAY CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BV TAI MŨI HỌNG TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2017 Trần Thị Thu Trang*, Nguyễn Tấn Thuận, Nguyễn Phú Ngọc Hân Results: The percentage of health workers with TÓM TẮT general knowledge about hand hygiene was Đặt vấn đề: Nhiễm khuẩn mắc phải trong BV before intervention and after intervention, the ngày càng được chú ý và kiến thức, thái độ, việc difference was statistically significant with p = . tuân thủ rửa tay của nhân viên y tế đóng vai trò quan The overall hygiene compliance of health workers trọng trong việc ngăn ngừa sư lây nhiễm này. Việc was before intervention and after tuân thủ rửa tay cao góp phần làm giảm tỉ lệ nhiễm intervention, which was statistically significant at p khuẩn bệnh viện, giảm chi phí và giảm tử vong ở CHUYÊN ĐỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 6,77% xuống còn 3,69%.2 Tại Việt Nam, trong phòng diệt khuẩn, chai dung dịch sát khuẩn tay thời gian đầu triển khai các hoạt động kiểm soát nhanh chứa cồn cho khoa, phòng; phát tờ rơi nhiễm khuẩn (KSNK) BV theo thông tư về quy trình rửa tay cho NVYT, in và dán poster 18/2009/TT-BYT về việc hướng dẫn thực hiện khổ lớn khuyến khích NVYT rửa tay tại các vị công tác KSNK trong các cơ sở khám bệnh, trí dễ nhìn; kiểm tra, giám sát thường xuyên; chữa bệnh trong đó có VST, phần lớn các BV nhắc nhở bằng hình ảnh và lời nói; có chính không chỉ thiếu phương tiện VST như: bồn rửa sách khen thưởng, động viên kịp thời. tay, dung dịch rửa tay, khăn lau tay, dung dịch Giai đoạn 3 (tháng 10/2017) Đánh giá sau sát khuẩn tay nhanh mà thực hành VST của can thiệp: về kiến thức, thái độ và tỉ lệ tuân thủ NVYT cũng chưa được tuân thủ tốt. Tỷ lệ tuân vệ sinh tay của NVYT tại BV sau can thiệp. thủ VST của NVYT chỉ đạt trung bình là 22%.3 Phương pháp thực hiện: (1) Đánh giá kiến BV Tai .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.