Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý thuyết để phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; qua đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THANH LONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THANH LONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ: QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHAN ÁNH HÈ TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu khoa học của tôi, không sao chép của người khác. Trong quá trình nghiên cứu làm luận văn này, tôi có tham khảo một số tài liệu, báo cáo, bài giảng, kỷ yếu khoa học, luận văn của các tác giả khác. Các tài liệu được tham khảo và trích dẫn trong luận văn có ghi rõ ràng nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Người cam đoan Nguyễn Thanh Long LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tôi đã trải qua quá trình học tập, nghiên cứu, trao đổi, công tác tại cơ quan lâu dài, từ đó đúc kết được lý luận, áp dụng vào thực tiễn công tác. Để làm được những điều đó, tôi luôn nhận được sự truyền đạt tận tình của Quý thầy, cô Học viện Hành chính Quốc gia, các đồng chí lãnh đạo, của những đồng nghiệp trong cơ quan công tác, của các cơ quan khác có liên quan, và sự hỗ trợ của các bạn trong lớp học. Tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn tất cả Quý thầy, cô Học viện Hành chính Quốc gia, các đồng chí lãnh đạo, những đồng nghiệp trong cơ quan công tác, các cơ quan khác có liên quan, và các bạn trong lớp học! Tôi xin kính chúc Quý thầy, cô Học viện Hành chính Quốc gia, các đồng chí lãnh đạo, những đồng nghiệp trong cơ quan công tác, các cơ quan khác có liên quan, và các bạn trong lớp học luôn mạnh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    136    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.