Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Giám sát giải quyết khiếu nại của Đoàn Đại biểu Quốc hội – Từ thực tiễn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát giải quyết khiếu nại của Đoàn ĐBQH trên cơ sở phân tích và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động giám sát giải quyết khiếu nại của Đoàn ĐBQH hiện nay. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Giám sát giải quyết khiếu nại của Đoàn Đại biểu Quốc hội – Từ thực tiễn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ HOA CÚC GIÁM SÁT GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI – TỪ THỰC TIỄN ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BÌNH DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ HOA CÚC GIÁM SÁT GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI – TỪ THỰC TIỄN ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BÌNH DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: . HUỲNH VĂN THỚI TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc, tập thể giảng viên và tất cả cán bộ, viên chức đang công tác tại Học viện Hành chính, đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi học tập và nghiên cứu chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành quản lý công trong suốt thời gian qua. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc nhất đến . Huỳnh Văn Thới, thầy đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để truyền đạt cho tôi kinh nghiệm, phương pháp nghiên cứu, trình bày một đề tài khoa học và tận tình hướng dẫn, góp ý đề tài với tinh thần trách nhiệm cao, thầy luôn động viên tôi trong suốt quá trình nghiên cứu, tìm hiểu để hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tôi cũng gửi xin chân thành cảm ơn đến lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi học tập, nghiên cứu tài liệu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Tôi xin cảm ơn các anh, chị, bạn bè đồng nghiệp, gia đình, người thân đã chia sẻ, động viên và tích cực hỗ trợ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu. Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.