Xu hướng phát triển của báo chí hiện đại và những vấn đề đặt ra đối với đào tạo báo chí tại trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, sự thay đổi trong tiếp nhận thông tin của công chúng, báo chí - truyền thông hiện đại đang bước vào một thời kỳ chuyển mình vận động một cách liên tục với các xu hướng mới như: E-magazine, siêu tác phẩm báo chí, báo chí trên di động, báo chí xã hội. | Xu hướng phát triển của báo chí hiện đại và những vấn đề đặt ra đối với đào tạo báo chí tại trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên ISSN: 1859-2171 TNU Journal of Science and Technology 201(08): 231 - 235 e-ISSN: 2615-9562 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA BÁO CHÍ HIỆN ĐẠI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO BÁO CHÍ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Lê Đình Hải Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ; sự thay đổi trong tiếp nhận thông tin của công chúng, báo chí - truyền thông hiện đại đang bước vào một thời kỳ chuyển mình vận động một cách liên tục với các xu hướng mới như: E-magazine; siêu tác phẩm báo chí; báo chí trên di động; báo chí xã hội Đóng một vai trò quan trọng trong quá trình truyền tải thông tin đến công chúng, các nhà báo hiện đại phải luôn thay đổi, làm mới chính mình để có thể đáp ứng nhu cầu của công chúng và không bị tụt hậu so với công nghệ của nền công nghiệp truyền thông đang thay đổi từng ngày, từng giờ hiện nay. Đào tạo ra lớp thế hệ các nhà báo tốt về tư duy, giỏi về công nghệ, tiếp cận được xu thế là bài toán đặt ra với các cơ sở giáo dục trong đào tạo báo chí. Từ khóa: Xu hướng báo chí; đào tạo báo chí; nhà báo hiện đại; báo chí di động; siêu tác phẩm báo chí. Ngày nhận bài: 02/6/2019; Ngày hoàn thiện: 28/6/2019; Ngày duyệt đăng: 28/6/2019 THE DEVELOPMENT TREND OF MODERN PRESS AND CHALLENGES FOR THE PRESENT PRESS TRAINING Le Dinh Hai TNU - University of Sciences ABSTRACT Along with the steady development of science and technology, the change in the information reception of the public, press - the modern media is entering a period of transition to move continuously with new trends such as: E-magazine; super press works; press on mobile; social press. playing an important role in the process of conveying information to the public. Modern journalists must always change and renew themselves .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.