Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý thuyết, phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp xã ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / . / . HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN VĂN NHỰT ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / . / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN VĂN NHỰT ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số : 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. Đào Đăng Kiên TP. HỒ CHÍ MINH - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu nêu trong luận văn là trung thực. Những kết luận khoa học của luận văn chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Văn Nhựt LỜI CÁM ƠN Trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài, tác giả luận văn đã được rất nhiều sự giúp đỡ, động viên của cá nhân và tổ chức. Xin được nói lên lời tri ân sâu sắc của tác giả luận văn đến: - Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, các thầy cô giáo Khoa sau đại học Học viện Hành chính đã tận tình giảng dạy và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu về quản lý công. - Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, những người luôn sát cánh giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. - Đặc biệt là sự quan tâm, hướng dẫn khoa học tận tình và trách nhiệm của GVCC,TS. Đào Đăng Kiên đã hết lòng chỉ bảo và dành nhiều thời gian quý báu để hướng dẫn, gúp đỡ tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Với những cố gắng của bản thân, song kinh nghiệm và khả năng còn hạn chế nên luận văn “Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang” khó tránh khỏi những thiếu sót .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.